Gras

Draadloos afrasteren hoogstwaarschijnlijk binnen drie jaar op de markt

Virtual fencing
Virtueel afrasteren is in de eerste plaats ontworpen om dynamisch omweiden makkelijker te maken

Draadloos afrasteren komt hoogstwaarschijnlijk binnen drie jaar op de markt beschikbaar.

Dat zei Pieter Van Rumst van grasadviesbureau Obs’Herbe tijdens de slotbijeenkomst van het beweidingsproject WeideWijs.

Dankzij virtueel afrasteren kan een boer de begrazingslocatie voortdurend veranderen. En dat door middel van een virtueel hek, zonder ‘echte’ omheiningen. De grens van het begrazingsgebied wordt ingesteld via een app.

Onzichtbare schrikdraad

Het systeem werkt als volgt. Het vee krijgt een halsband om die via gps is verbonden met verschillende satellieten en het gsm-netwerk waarop de virtuele grens is afgetekend. ‘Wanneer het vee de grens op enkele meters nadert, geeft de halsband een oplopend geluid dat het vee attendeert en laat terugkeren’, legt Van Rumst uit. ‘Als het dier toch in aanraking komt met de onzichtbare grens, krijgt het via de halsband een elektrische shock. Deze is vergelijkbaar met die van een schrikdraad. Negeert het dier dat geluid en uiteindelijk ook de grens, dan krijgt de veehouder een waarschuwing op zijn gsm dat een dier is ontsnapt.’

Systeem gewenst om dynamisch te weiden

In de eerste plaats is virtueel afrasteren ontworpen om het dynamisch omweiden makkelijker te maken. Bij dit beweidingssysteem krijgt de koe om de acht uur een vers stuk gras. ‘Dit beweidingssysteem levert de hoogste grasproductie en benutting per hectare op’, vertelde de grasexpert. ‘Hoe sneller het gras groeit, hoe meer koolstof de grasmat opslaat. Hierdoor is dynamisch omweiden ook vanuit het duurzaamheidsaspect erg interessant.’ Desondanks kende dit beweidingsprotocol in Vlaanderen weinig succes. Van Rumst hoopt dat het virtuele hek daar verandering in brengt.

In VeeteeltGRAS verscheen vorig jaar een artikel over draadloos weiden