Gras

Combinatie van maatregelen helpt weidevogels

De brochure ‘Winst & Weidevogels’ beschrijft maatregelen die weidvogels actief helpen en direct toepasbaar zijn in de normale bedrijfsvoering
De brochure ‘Winst & Weidevogels’ beschrijft maatregelen die weidvogels actief helpen en direct toepasbaar zijn in de normale bedrijfsvoering

‘Met één maatregel red je de weidevogel niet, maar een combinatie van maatregelen kan wel werken.’

Deze conclusie trekken de samenstellers van de brochure ‘Winst & Weidevogels.’

Project Winst & Weidevogels

De brochure bundelt de ervaringen die zijn opgedaan binnen het gelijknamige project. Dit project, gefinancierd door de provincie Zuid-Holland, was een samenwerkingsverband tussen agrarische collectieven en melkveehouders en onderzoekers van het Louis Bolk Instituut, Van Hall Larenstein, Veenweiden Innovatiecentrum en PPP-Agro Advies.

Toepasbaar in bedrijfsvoering

In het project is gewerkt aan maatregelen die weidevogels effectief ondersteunen en tegelijk goed inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Daarbij is de huidige landbouwpraktijk genomen als uitgangspunt. ‘Er zijn geen hapklare oplossingen voor het behoud van weidevogels’, luidt de conclusie uit het project. ‘Het begint met een goede afstemming tussen de wensen van de weidevogels en de melkveehouder.’

Aanbevelingen direct toepasbaar

In de brochure ‘Winst & Weidevogels’ staan bij ieder hoofdstuk aanbevelingen waar melkveehouders meteen mee aan de slag kunnen. De weidevolgel heeft bijvoorbeeld behoefte aan veiligheid, voedsel er rust. Daaraan kunnen melkveehouders onder andere tegemoet komen met kruidenrijk grasland en randenbeheer. Maar ook inpassing in de bedrijfsvoering (bodem, voeding en vakmanschap) en omgevingsfactoren als predatie en residuen van pesticiden komen uitgebreid aan bod.

Gratis downloaden

De brochure Winst & Weidevogels is gratis te downloaden van de site van het Louis Bolk Instituut.