Gras

Boeren bij grondwaterpeil 40 cm beneden maaiveld lukt, bij 20 cm niet

Pas bij een grondwaterstand van 20 centimeter onder het maaiveld wordt de bodem te nat voor het behoud van de functie landbouw (foto: Mark Pasveer)
Pas bij een grondwaterstand van 20 centimeter onder het maaiveld wordt de bodem te nat voor het behoud van de functie landbouw (foto: Mark Pasveer)

Bij een grondwaterstand van 40 centimeter beneden maaiveld is nog prima te boeren. Dat blijkt uit de resultaten van een project op de hoogwaterboerderij in Zegveld.

Al drie jaar lang wordt op deze boerderij actief onderzoek gedaan naar de gevolgen van een hogere grondwaterstand in veengrond. De opbrengst nam de eerste jaren niet af, al was er in 2022 wel zo’n 10 procent verlies aan droge stof waar te nemen. De draagkracht van de grasmat bleef bij een grondwaterstand van 40 cm beneden maaiveld nog voldoende in stand.

Bij 30 cm komt het aan op vakmanschap

‘De angst onder boeren is dat ze bij hogere grondwaterstanden verzuipen, maar de resultaten laten zien dat er bij 40 centimeter prima te boeren is’, geeft innovatiemanager Frank Lenssinck aan. ‘Bij 30 centimeter komt het succes meer aan op het vakmanschap van de boer. Hoe attent ben je met weiden? Het kan in sommige percelen op enig moment te nat zijn, waar het elders op de huiskavel wel lukt.’ Belangrijk is het ook om de zodedichtheid te verhogen door intensief te weiden.

Bodem wordt te nat bij 20 cm

Pas bij een grondwaterstand van 20 centimeter onder het maaiveld wordt de bodem te nat voor het behoud van de functie landbouw, geeft Lenssinck aan. Maar bij dat niveau is het überhaupt de vraag of het beoogde klimaatdoel haalbaar is. ‘Valt er in de zomer een plensbui, dan stijgt het waterpeil kortstondig en ontstaat er onmiddellijk lachgas. Dit broeikasgas is sterker dan’, zegt Lenssinck.

‘Het risico op methaanemissie neemt ook toe. Bovendien krijg je bij dat hoge grondwaterniveau kwelplekken, zo bleek afgelopen jaar. Koeien en landbouwmachines zakken daar doorheen.’

VeeteeltGRAS, die eind deze week in de bus valt, bevat een uitgebreid artikel over het watermanagement op melkveebedrijven.