Gras

Bij volledig grasrantsoen halveert Duitse melkplas

Door vers gras te voeren, daalt de uitstoot van broeikasgassen
Door vers gras te voeren, daalt de uitstoot van broeikasgassen

Hoeveel koeien kunnen er gevoerd worden als het rantsoen volledig bestaat uit gras en wat gebeurt er dan met de melkproductie en de methaanuitstoot?

Het waren onderzoeksvragen waarop het Zwitserse onderzoeksinstituut voor biologische landbouw FiBL antwoorden zocht in opdracht van Greenpeace. Via een rekenmodel ontdekten de onderzoekers dat het aantal melkkoeien in Duitsland met hooguit vijf procent zou krimpen als er uitsluitend gras gevoerd zou worden. Maar als gevolg van een forse productiedaling per koe (van 8400 naar 5000 kg melk) zou de nationale melkplas halveren. 

Een derde minder broeikasgassen

De onderzoekers voorzagen dat koeien gemakkelijker ouder konden worden op grasrijke rantsoenen, waardoor de jongveestapel met 25 procent zou kunnen krimpen. Bij een volledig grasrantsoen wordt bovendien de teelt van granen en eiwit overbodig, waardoor er 2,3 miljoen hectare landbouwgrond vrijkomt om gewassen te telen voor humane consumptie. Als gevolg van minder vee en minder gebruik van landbouwgrond voor voerproductie, zou de uitstoot van broeikasgassen met een derde kunnen dalen.

Inzet veenweidegebieden

Een iets meer realistisch beeld schetsten de onderzoekers door ook te kijken naar een grasrantsoen aangevuld met 15 procent aan bijproducten zoals bierbostel, perspulp en melasse. Daardoor zou de melkproductie stijgen, maar de uitstoot van broeikasgassen minder hard dalen. De onderzoekers moesten veel aannames doen, zo schrijven ze in hun conclusies. Misschien zou er wel op politiek niveau besloten worden om alle veenweidegebieden uit productie te halen om emissies te reduceren. Dat zou gaan om 950.000 hectare in Duitsland, ongeveer 20 procent van het graslandareaal. Die beslissing zou grote gevolgen kunnen hebben voor het aantal koeien.

Omschakelen een langdurig proces

De onderzoekers geven aan dat ze mogelijkheden zien voor meer grasgevoerde veestapels, maar dat het wel een grote omschakeling zal betekenen voor de melkveehouderij. Deze omschakeling zal een proces van vele jaren zijn, zo voorspellen ze. Voor opdrachtgever Greenpeace zijn de conclusies aanleiding om de politiek op te roepen om veehouders te stimuleren om meer gras in het rantsoen te voeren via bijvoorbeeld een weidepremie. 

Klik hier om het (Duitstalig) onderzoek te lezen.