Gras

Bewerkingskeuzes leiden tot enorme variatie in ruwvoerkosten

De bewerking van land kan op verschillende manieren worden gedaan, wat leidt tot grote variatie in ruwvoerkosten op melkveebedrijven
De bewerking van land kan op verschillende manieren worden gedaan, wat leidt tot grote variatie in ruwvoerkosten op melkveebedrijven

Wat een bedrijf kwijt is aan ruwvoerkosten verschilt enorm, blijkt uit bedrijfsgegevens van klanten van Countus accountants en adviseurs. Met een spreiding van zo’n 1750 tot 3000 euro per hectare is duidelijk dat niet elk bedrijf hetzelfde omgaat met de bewerking van het land. 

In de kostprijs van ruwvoerwinning zijn er een flink aantal posten waar de verschillen in kosten in kunnen zitten, vertelt Nico Stokman, intern specialist melkvee bij Countus. ‘De meeste variatie is terug te vinden in de bewerkingskosten, zoals loonwerk, brandstof, onderhoud en afschrijving van machines.’ Vooral keuzes op het gebied van management verklaren daardoor de spreiding.

Weiden of opstallen?

Neem bijvoorbeeld de keuze om wel of niet te gaan beweiden. ‘Met weidegang gaan je machinekosten omlaag, omdat de koeien zelf hun ruwvoer halen in plaats van dat er wordt ingekuild. Je ziet terug dat hoe meer uren de koeien weiden, hoe lager de machinekosten zijn’, verklaart Stokman. Gemiddeld zijn opstallers 200 euro per hectare extra kwijt ten opzichte van bedrijven die meer dan 1000 uur weiden. De spreiding tussen deze twee aanpakken verschilt ook. Waar de opstallers tussen de 1500 en 4000 euro kwijt zijn, zit de marge bij weiders op 1000 tot 3000 euro.

Kiezen voor loonwerk of eigen machinepark

Een andere insteek is het zelf doen van machinewerk of het volledig uitbesteden. Volgens Stokman maakt het geen groot verschil welke van de twee strategieën je kiest, zolang je maar een duidelijke keuze maakt. ‘De gemiddelde bewerkingskosten per hectare zijn 220 euro hoger voor de bedrijven die geen duidelijke keuze hebben gemaakt tussen loonwerk en mechanisatie.’ Daarbij geldt dat de bandbreedte van kosten bij de keuze voor mechanisatie groot is. ‘Een aanzienlijk deel van de bedrijven met eigen mechanisatie is goed in staat om de kosten per hectare in de hand te houden’, aldus Stokman.

Meer over de variatie in ruwvoerkosten is te lezen in VeeteeltGRAS, een bijlage van het maartnummer van Veeteelt dat vorige week is verschenen.