Gras

Beweidingsproeven met smalle weegbree op Dairy Campus

Op Dairy Campus is een perceel ingezaaid met Engels raai en smalle weegbree, om het effect op methaanemissie te onderzoeken
Op Dairy Campus is een perceel ingezaaid met Engels raai en smalle weegbree

Sinds half april grazen de koeien van Dairy Campus in Leeuwarden ook weer buiten. Dit jaar gaan ze verder met het onderzoek naar hoe beweiding kan helpen om ammoniak- en methaanemissies op melkveebedrijven kunnen verminderen.

Zo wordt onder andere gekeken naar het effect van smalle weegbree op enterische methaanemissie (methaan afkomstig uit de pens door fermentatie) tijdens beweiding. Vanuit literatuur zijn er aanwijzingen dat smalle weegbree de methaanemissie uit de pens kan verlagen. 

Smalle weegbree in de wei

In 2020 heeft Dairy Campus twee percelen ingezaaid met Engels raaigras, waarvan één ook met smalle weegbree. Dit jaar gaan de koeien daar twee keer in twee groepen weiden en wordt gemeten of een kruid als weegbree de methaanemissie uit de pens kan verlagen.

Vers gras voor emissiereductie

Daarnaast wordt gekeken hoe groot de methaanemissie uit de pens is bij volledige weidegang, beperkt weiden en beperkt zomerstalvoeren. Dit onderzoek loopt voor het derde jaar, in eerdere bevindingen lijkt er een 10 tot 30 procent reductie in emissie mogelijk te zijn door vers gras in te zetten.