Gras

Bert Philipsen in VeeteeltGRAS-podcast: ‘Vergeet de groeitrappen niet’

podcast
Er wordt volop gewerkt aan de eerste snede

‘Vergeet niet om groeitrappen te maken, juist in een nat grasseizoen.’ Dat is de boodschap die Bert Philipsen, onderzoeker grasland bij Wageningen UR en weidecoach, geeft in de nieuwste VeeteeltGRAS-podcast.

Philipsen vertelt daarin dat door de weersomstandigheden de verleiding groot is om de hele eerste snede te maaien, maar dat de etgroenweiden daardoor straks niet optimaal benut kunnen worden voor weidegang. In de podcast suggereren VeeteelGRAS-redacteuren Jaap en Florus om het jongvee al snel te weiden. Ook hiervoor geeft Philipsen praktische weidetips.

Maximaal drie snedes gras in Noorwegen

Het grasseizoen is hier weliswaar laat gestart, maar in Noorwegen moet de eerste drijfmest nog op het land, vertelt melkveehouder Sjaak Mocking in de podcast. Deze week was er nog natte sneeuw, maar de temperatuur stijgt en straks gaat de zon nauwelijks meer onder. Het gras kan daardoor hard gaan groeien. Toch is het groeiseizoen kort en lukt het Mocking in goede jaren om maximaal drie snedes te maaien.

De VeeteeltGRAS-podcast is te beluisteren via Spotify. 

Ook kan er geluisterd worden via Soundcloud.