Gras

Aanzienlijk lager stikstofoverschot in bodem bij biobedrijven

Biologische melkveebedrijven hebben een lager stikstofoverschot dan gangbare melkveebedrijven
Biologische melkveebedrijven hebben een lager stikstofoverschot dan gangbare melkveebedrijven

Biologische melkveebedrijven zitten met een overschot van 69 kg stikstof per hectare ruim drie keer lager dan gangbare bedrijven. Dat komt naar voren uit voorlopige conclusies van de pilot BioMonitor, die Kringloopwijzergegevens van biologische en gangbare bedrijven naast elkaar legde.

Uit het onderzoek blijkt dat het biologische, extensievere bedrijfssysteem leidt tot een lager stikstofoverschot en daarmee een lager risico vormt voor nitraatuitspoeling. Dit is volgens de onderzoekers vooral te danken aan minder koeien per hectare. Daarnaast zien biologische veehouders af van het gebruik van kunstmest en chemische gewasbeschermers, wat ook meespeelt in het lagere stikstofoverschot.

Monitoring en beloning

Met de BioMonitor wil de projectorganisatie (welke valt onder de werkgroep Biologische Systeemlandbouw, en wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut, Natuurweide en Biohuis) aangeven dat biologische melkveehouderij kan bijdragen aan de doelen van het Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG). De pilot wil daarnaast een stikstofemissie monitorings- en beloningssystematiek ontwikkelen voor de biologische melkveehouderij.