Gras

Aantal weidende bedrijven bleef stabiel in 2022

In 2022 deden bijna evenveel melkveebedrijven aan weidegang als in 2021
In 2022 deden bijna evenveel melkveebedrijven aan weidegang als in 2021

Volgens cijfers van ZuivelNL is het percentage melkveebedrijven dat de koeien laat weiden met 83,9 procent zo goed als stabiel gebleven.

Het streven van Convenant Weidegang, een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, om meer dan 81,2 procent van de melkveebedrijven aan het weiden te krijgen, is met de behaalde 83,9 procent nu al vijf jaar op rij bereikt.

Meer volledige weidegang

Het aandeel bedrijven dat dit jaar volledige weidegang toepaste – ten minste 120 dagen 6 uur per dag – steeg iets ten opzichte van vorig jaar. In totaal kwam het aandeel neer op 78,1 procent, 0,2 procent meer dan in 2021. Het aandeel bedrijven dat aan deelweiden deed, nam iets af en komt dit jaar uit op 5,8 procent. Dat was vorig jaar 6,1 procent.

Het convenant stimuleert weidegang onder meer door weidemelk op de markt te brengen en te belonen met weidepremie.