Gras

Aanpassen graskuil belangrijkste maatregel bij eiwitverlaging

Droger kuilen maakt eiwit in graskuilen bestendiger
Droger kuilen maakt eiwit in graskuilen bestendiger

Het aanpassen van de graskuil is volgen deelnemers van het project Koe en Eiwit de belangrijkste maatregel om de doelstelling van 155 gram ruw eiwit in het totale rantsoen te realiseren.

Dat blijkt uit een inventarisatie die voor aanvang van het grasseizoen 2023 is gehouden onder de 150 deelnemers van Koe en Eiwit.

Krachtvoer met minder eiwit

Bijna een derde (32 procent) van de 100 deelnemers die antwoordden, zegde toe dat ze wilden werken aan het aanpassen van de graskuil. Daarvoor noemden ze opties als een andere bemesting, een ander maaimoment en een aanpassing van de zwaarte van de snede. Een andere (lagere) bemesting kan het eiwitgehalte beïnvloeden en datzelfde geldt voor het droger binnenhalen van het gras of langer wachten met maaien.

Een beter passend krachtvoer met (minder) eiwit werd met 24 procent als tweede vaakste benoemd. De weidegang aanpassen door bijvoorbeeld meer uren te gaan weiden werd door 23 procent van de ondervraagden genoemd. Aanpassen van het aandeel snijmais of het moment van voeren (meer in het najaar, minder in de winter) staat met 13 procent ook in de top met veelgenoemde voornemens.

Andere mais- en grassoorten

Uit de inventarisatie kwamen ongeveer twintig verschillende maatregelen naar voren. Starten met zomerstalvoeren, aanpassen van het beweidingssysteem, de inzet van natte bijproducten en andere gras- en maissoorten werden ook een aantal malen genoemd als mogelijkheden om het eiwitaanbod in het rantsoen beter af te stemmen op de behoefte.