Gras

Aandeel weidende bedrijven loopt licht terug

Het aandeel bedrijven met volledige weidegang nam met 1,1 procent af tot 77,0 procent
Het aandeel bedrijven met volledige weidegang nam met 1,1 procent af tot 77,0 procent

Het aandeel bedrijven dat aan weidegang doet is in 2023 licht gedaald. 

Afgelopen seizoen liet 82,8 procent van de melkveebedrijven de koeien weiden. Dat is 1,1 procentpunt lager dan in 2022. Dat blijkt uit cijfers van ZuivelNL. 

Minder bedrijven met volledige weidegang

De teruggang is vooral te zien bij bedrijven die volledige weidegang toepassen, ofwel hun koeien ten minste 120 dagen zes uur per dag buiten laten lopen. Het aandeel bedrijven met volledige weidegang nam met 1,1 procent af tot 77,0 procent. Het aandeel deelweidegang, waarbij minimaal een kwart van de veestapel buitenkomt, bleef stabiel op 5,8 procent. 

Zes jaar boven streefniveau

Sinds 2018 slaagt de sector erin om jaarlijks uit te komen boven het streefcijfer van 81,2 procent bedrijven dat aan weidegang doet. Dat streefniveau is afgesproken in het Convenant Weidegang, waarin meer dan tachtig organisaties met elkaar afspraken maakten om weidegang te stimuleren. 

Aandeel bedrijven met weidegang