Gezondheid

Vlaamse veehouders zien uiergezondheid gelijk blijven bij selectief droogzetten

Veel Vlaamse veehouders zien systematisch droogzetten met antibiotica als een verzekering voor een goede uiergezondheid
Veel Vlaamse veehouders zien systematisch droogzetten met antibiotica als een verzekering voor een goede uiergezondheid

Ruim 80 procent van de Vlaamse veehouders die een deel van de koeien droogzet zonder antibiotica (selectief droogzetten) geeft aan dat de uiergezondheid niet veranderd is sinds ze deze methode toepassen. Sommigen zien zelfs een verbetering.

Dit komt naar voeren uit een enquete onder veehouders die werd uitgevoerd door MCC Vlaanderen, het Vlaamse melkcontrolestation.

Bijna helft zet selectief droog

Van de 73 veehouders die de enquête invulden passen er 32 (44 procent) selectief droogzetten toe. De overgrote meerderheid van deze veehouders geeft aan dat de uiergezondheid gelijk is gebleven sinds ze selectief droogzetten toepassen. Vier van de 32 zagen zelfs een verbetering van de uiergezondheid, slechts één meldt een verslechtering. Waarschijnlijk is echter dat veehouders die slechte ervaringen hebben selectief droogzetten niet meer zullen toepassen.

Systematisch antibiotica als verzekeringspremie

Ruim de helft van de veehouders (38 van de 73) zet nog alle koeien systematisch met antibiotica droog. Van hen geeft 58 procent aan dat ze dit doen omdat het volgens hen een goede verzekering is voor de uiergezondheid. Een derde van de respondenten heeft selectief droogzetten geprobeerd maar is hier vanwege slechte ervaringen weer mee gestopt. Overigens zegt bijna 30 procent van de systematische droogzetters dat ze bereid zijn om selectief droogzetten eens te proberen.

Dagproductie bij droogzetten minder dan 15 kg melk

De meeste veehouders bereiden hun koeien voor op de droogstand door het rantsoen aan te passen, het aantal keren melken te verlagen of supplementen te voeren. Slechts 11 van de 73 veehouders doet helemaal niets aan voorbereiding. Op ongeveer twee derde van de bedrijven is de gemiddelde dagproductie van de koeien minder dan 15 kg melk op het moment van droogzetten.

Tien procent melkt soms door

Op circa 90 procent van de bedrijven worden alle koeien een aantal weken voor afkalven drooggezet. Ongeveer 10 procent van de veehouders melkt soms of regelmatig koeien door. Dat wil zeggen dat de droogstand helemaal wordt overgeslagen.