Gezondheid

Verspreiding vogelgriep in VS stabiliseert, maar problemen nog niet voorbij

De verspreiding van het vogelgriepvirus loopt terug, maar er is bevestigd dat de overdracht ook tussen koeien plaatsvindt
De verspreiding van het vogelgriepvirus loopt terug, maar er is bevestigd dat de overdracht ook tussen koeien plaatsvindt

Volgens de National Association of State Departments of Agriculture (NASDA) zijn er inmiddels acht staten waar het vogelgriepvirus is opgedoken bij pluimvee en melkvee. Toch is het inmiddels vier dagen geleden dat een nieuwe uitbraak is gemeld en dat stemt de NASDA voorzichtig positief.

Het doel van het departement is nu vooral om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden, zo meldt The Bullvine. Want ondanks dat het aantal gevallen terugloopt, wordt er verwacht dat het virus de komende maanden actief blijft en voor besmettingen kan zorgen.

Overdracht ook van koe-op-koe

Het Amerikaanse ministerie van landbouw, de U.S. Department of Agriculture (USDA), heeft inmiddels bevestigd dat ook overdracht van koe-op-koe een rol speelt in de verspreiding van het virus. Hoe dit precies zit, zoekt het USDA nog uit. De bevestiging van overdracht tussen koeien wordt als verontrustend gezien, maar leidt vooralsnog niet tot strenge quarantainemaatregelen. Wel wordt gekeken naar het beperken van veevervoer tussen veestapels, zeker bij dieren die aantoonbaar besmet zijn.

Vogelgriep bij koeien

De uitbraak van het hoogpathogene vogelgriepvirus is in de afgelopen weken overgeslagen van vogels op rundvee, met meerdere bedrijven waarbij het virus in de melk werd aangetoond. Het virus komt op een andere manier tot uitdrukking bij koeien dan bij pluimvee, met vooral een lagere melkproductie, afwijkende mest en koorts als symptomen.