Gezondheid

Toepassen sneltest halveert antibioticagebruik bij droogzetten

Het verbruik van uiertubes met antibiotica verminderde door het nieuwe protocol met de helft in vergelijking met het jaar daarvoor
Het verbruik van uiertubes met antibiotica verminderde door het nieuwe protocol met de helft in vergelijking met het jaar daarvoor

Het antibioticagebruik bij droogzetten kan gehalveerd worden door met sneltesten kiemen op te sporen in de melk. Dat blijkt uit een onderzoek van ILVO. 

De onderzoekers startten begin vorig jaar op het proefbedrijf van ILVO met een nieuw protocol om selectief droog te zetten. Op het proefbedrijf werd al per koe beslist of ze met of zonder antibiotica wordt drooggezet, afhankelijk van hoe vaak ze mastitis heeft gehad en de uiergezondheid. De onderzoekers wilden dit verder verfijnen om het antibioticagebruik nog verder terug te schroeven. 

Kiemen opsporen en herkennen

De onderzoekers namen een week voor het droogzetten van alle uierkwartieren een melkstaal. Deze staal testten ze op een verhoogd celgetal. Was het celgetal verhoogd, dan gebruikten ze de sneltest om kiemen binnen 18 tot 24 uur op te sporen en te herkennen. 

Gaf de sneltest aan dat het ging om een minder gevaarlijke bacterie of dat er geen bacteriegroei was, dan werd er geen antibiotica bij het droogzetten gebruikt. Bleek dat het ging om schadelijke bacteriën of om verschillende soorten, dan werd er wel antibiotica gebruikt. Koeien die al eerder een uierontsteking hadden gehad, werden altijd met antibiotica drooggezet omdat de testen een licht verhoogd celgetal niet opsporen. 

Aantal uierontstekingen steeg niet

Door dit protocol te gebruiken, verminderde het verbruik van uiertubes met antibiotica met de helft in vergelijking met het jaar daarvoor. Het aantal uierontstekingen en het tankcelgetal namen niet toe. 

Verwerken van stalen vraagt om opleiding en oefening

Om kiemdetectie met sneltesten te laten slagen, is het belangrijk dat de melkstalen op een juiste manier genomen en verwerkt worden. Praktijkervaring laat zien dat er naast een opleiding ook veel oefening nodig is om goede resultaten te krijgen. ILVO onderzoekt daarom hoe een goede kiemdetectie snel en goed uitgevoerd kan worden. Het verwerken van de stalen in een dierenartsenpraktijk geeft voor nu de beste resultaten. 

In België is, anders dan in Nederland, selectief droogzetten nog niet standaard.