Gezondheid

Schapen eerst aan de beurt voor blauwtongvaccinatie

Schapen zijn als eerste aan de beurt bij blauwtongvaccinatie
Schapen zijn als eerste aan de beurt bij blauwtongvaccinatie

Naar verwachting is het blauwtongvaccin vanaf 6 mei beschikbaar, om te beginnen met 1 miljoen dosis vaccins. Dat betekent prioritering: eerst de schapen, daarna de runderen.

Dat blijkt uit de vaccinatiestrategie die is opgesteld door KNMvD, CPD, Fidin, LTO, Vee&Logistiek, SZH, NSFO en de Faculteit Diergeneeskunde.

Om te beginnen zijn schapen aan de beurt. Zij krijgen 80 procent van de eerste badge toebedeeld. De andere 200.000 vaccins zijn gereserveerd voor relevante zeldzame huisdierrassen en herkauwers op kleinschalige boerderijen met een publieksfunctie (zoals kinderboerderijen). De reden voor deze voorrang is dat schapen ernstiger klachten krijgen en vaker sterven dan runderen. 

Runderen vaccineren vooral om verspreiding te voorkomen

Zodra er voortgang is geboekt in het vaccinatieprogramma komen ook runderen aan de beurt. Uit de strategie van de betrokken partijen blijkt dat runderen wel een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het virus. Daarom komt het vaccin op termijn wel beschikbaar voor runderen.

Prijs nog niet bekend

Met ongeveer een miljoen schapen kan met de eerste levering van het vaccin een groot deel van de schapen al worden geënt. Met de tweede levering kan naar verwachting al een begin gemaakt worden met het vaccineren van runderen. De tweede levering wordt eind mei verwacht. De prijs van het vaccin is nog niet bekend. Dat wordt waarschijnlijk pas bekend als het vaccin 6 mei op de markt komt.