Gezondheid

Protocollen ibr-vrij aangepast: besmette aangevoerde runderen verplicht afvoeren

Aangevoerde runderen die IBRgE-antistoffen hebben, moeten door de aanpassing verplicht worden afgevoerd
Aangevoerde runderen die IBRgE-antistoffen hebben, moeten door de aanpassing verplicht worden afgevoerd

Vanaf vandaag, 15 mei, gelden er enkele aanpassingen in de protocollen om ibr-vrij te worden. Dat meldt ZuivelNL. 

De aanpassingen betreffen de protocollen ‘ibr-vrij route tankmelk’ en ‘ibr-vrij route intake bloed, bewaking tankmelk’. Het protocol ‘ibr-vrij route vaccinatie’ blijft onveranderd. 

Besmette aangevoerde runderen verplicht afvoeren

Aangevoerde runderen die gE-antistoffen blijken te hebben, moeten door de aanpassing verplicht worden afgevoerd. Eerder was het nog mogelijk om deze besmette dieren niet af te voeren, maar over te stappen naar het protocol ‘ibr-vrij route vaccinatie’ en de besmette dieren te vaccineren. Dat is vanaf vandaag geen optie meer. 

Eerder vaccineren door automatisering

Een andere aanpassing zorgt ervoor dat een bedrijf automatisch wordt omgezet naar het protocol ‘ibr-vrij route vaccinatie’ als er een ibr-besmetting op het bedrijf is vastgesteld via tankmelk. Doordat de rundveehouder dit niet meer zelf hoeft door te geven, wat voorheen wel moest, kan de koppel eerder worden gevaccineerd. 

Landelijke aanpak om ibr uit te roeien

De protocollen ibr-vrij zijn onderdeel van de landelijke aanpak om ibr uit te roeien, die is opgesteld door de stuurgroep van vertegenwoordigers van LTO, NZO, SBK, ZuivelNL en het ministerie van LNV. Daarnaast werkt het ministerie van LNV aan landelijke regelgeving voor de verplichte bestrijding van ibr. 

De nieuwe versie van de protocollen zijn te bekijken op de website www.ibrbvd.nl