Gezondheid

Onderzoek koppelt slachtgegevens aan melkproductiekenmerken

Door melkproductiegegevens te koppelen aan slachtgegevens wordt gekeken of er verbanden zijn tussen de twee
Door melkproductiegegevens te koppelen aan slachtgegevens wordt gekeken of er verbanden zijn tussen de twee

In een nieuw project, waarbij Vion, Universiteit Utrecht en CRV de handen ineen slaan, wordt onderzoek uitgevoerd naar het verband tussen slachtgegevens en melkproductie.

Hierbij ligt de nadruk op gezondheidskenmerken die bij de slacht zichtbaar zijn in combinatie met de productie- en fokkerijgegevens van melkkoeien.

Duidelijk variatie in slachtdata tussen bedrijven

‘We kunnen met RundveeNet onze bevindingen van slachtgegevens al terugkoppelen naar het melkveebedrijf waar het dier vandaan komt’, vertelt Rik Vlemminx, die vanuit Vion met het onderzoek is gestart. ‘Daarbij zie je duidelijk een verband tussen de gezondheidsbevindingen en de vleesproductie van melkkoeien. Dit onderzoek is daar eigenlijk een vervolg op. We willen graag kijken op welke manier melkproductie samenhangt met de gezondheids- en kwaliteitsgegevens die we uit de slachtdata kunnen halen’, vertelt Vlemminx. ‘Met de resultaten uit het onderzoek verschaffen we melkveehouders en hun dierenartsen nieuwe inzichten om het veemanagement te verbeteren. We zoeken een diverse groep van melkveehouders die hun data willen.’

Datasets combineren

In dit project wordt onderzoek gedaan naar het slim combineren van data uit verschillende bronnen rondom de melkveehouder. De gegevens over melkproductie en fokkerij kunnen aan de gegevens van Vion worden gekoppeld via CRV. ‘Al die data zijn er en ook online beschikbaar. Door die datasets te combineren krijgen we meer duidelijkheid en kunnen we verbanden gaan leggen. De relevante resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de deelnemende melkveehouders’, aldus Vlemminx.

Werken aan fokwaarden

CRV kan met deze data werken aan fokwaarden, zoals bevleesdheid, vetbedekking en karkasgewicht. Door de gegevens slim te gebruiken kunnen veehouders en hun dierenartsen uiteindelijk meer informatie krijgen om hun vee gezond te houden. ‘De melkveehouder is en blijft natuurlijk eigenaar van zijn gegevens, dus deze worden alleen met toestemming aan elkaar gekoppeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt’, geeft Vlemminx aan.

Toestemming geven

Voor het onderzoek wordt een diverse groep van melkveebedrijven gezocht. Als u uw data wilt delen, meld u zich dan aan via dit formulier.