Toon van Hoof stapt uit onvrede op uit stuurgroep ibr-bvd


Toon van Hoof werkte vijf jaar aan de voorbereidingen van een verplicht ibr- en bvd-bestrijdingsprogramma
woensdag, 29 november, 2017

Toon van Hoof is opgestapt uit de stuurgroep die de verplichte aanpak van ibr- en bvd-bestrijding voorbereidde.

Van Hoof was voorzitter van de stuurgroep en stapt op uit onvrede vanwege de beslissing van zuivelorganisaties, verenigd in ZuivelNL en NZO, om via een eigen plan komend jaar de ibr te gaan aanpakken zonder daarbij andere sectoren te betrekken. ‘We werken al vijf jaar aan het plan waarin we gezamenlijk optrekken. Dus melkveehouders, vleesveehouders, kalverhouders en politiek’, aldus melkveehouder Van Hoof, die afgelopen jaren als boegbeeld van de ibr-bvd-campagne fungeerde. ‘Het kan toch niet waar zijn dat de zuivelsector nu ineens een eigen privaat plan lanceert en alleen melkveehouders verplichtingen oplegt? Zo’n bestrijdingsplan kan niet gaan werken als niet alle rundveehouders meedoen.’ 

Verplichte bestrijding 1 januari niet haalbaar

Het verplicht bestrijden van ibr en bvd zou begin 2018 starten. Om via wetgeving de bestrijding te verplichten, moest er nog wel een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) door de overheid worden aangenomen en juridisch het nodige worden uitgezocht. De voorbereidingen daarvan kostten meer tijd dan gedacht. Dat de bestrijding op 1 januari 2018 verplicht zou worden, leek daarom niet haalbaar.

De zuivelsector lijkt toch haast te willen maken. ‘Er zijn geen goede argumenten aangevoerd over waarom we nu toch koste wat kost zouden moeten starten’, aldus een teleurgestelde Van Hoof. ‘Twintig jaar geleden ging het bij de verplichte bestrijding mis vanwege een vervuild vaccin. We krijgen maar één keer een kans om het opnieuw te lanceren. Dan moet je wel zorgvuldig te werk gaan en geen overhaaste beslissingen nemen.’

Afbreukrisico

Van Hoof stelt dat hij geen verantwoordelijkheid wil nemen voor een beheersingsplan – hij wil de aanpak van de zuivelorganisaties geen bestrijdingsplan noemen –  vanwege ‘een groot afbreukrisico en een plan waarvan ik niet geloof dat het gaat werken’.

Van Hoof: ‘Je kan een bestrijdingsprogramma niet privaat regelen zoals de zuivelsector nu voor ogen heeft. Daar zitten juridische haken en ogen aan, dat hebben wij als werkgroep afgelopen vijf jaar wel ervaren. Je hebt de overheid nodig. Als je nu zelf als zuivelsector start, geef je een verkeerd signaal af. Je moet juist met alle sectoren en de overheid samenwerken aan een volledig programma.’

Grote druk van zuivelorganisaties

Volgens Van Hoof gaat het bij het beheersingsplan via de zuivel vooral over het veterinaire risico, terwijl het bij de bestrijding geregeld via een AMvB ook gaat over de inrichting, kosten en bewegingsruimte rondom regelgeving. ‘Overigens is er geen sprake van beheersing omdat niet alle sectoren meedoen. Daardoor zullen melkveehouders blijvend rekeningen blijven betalen.’ Van Hoof geeft aan erg teleurgesteld te zijn in de manier waarop de zuivelorganisaties druk uitoefenen om hun plan toch door te laten gaan. ‘Als dit de toekomst is van hoe we in Nederland als melkveehouderijsector zaken gaan regelen, dan stemt me dat erg somber.’   

 


0 reacties

Toon van Hoof werkte vijf jaar aan de voorbereidingen van een verplicht ibr- en bvd-bestrijdingsprogramma
woensdag, 29 november, 2017

Toon van Hoof is opgestapt uit de stuurgroep die de verplichte aanpak van ibr- en bvd-bestrijding voorbereidde.

Van Hoof was voorzitter van de stuurgroep en stapt op uit onvrede vanwege de beslissing van zuivelorganisaties, verenigd in ZuivelNL en NZO, om via een eigen plan komend jaar de ibr te gaan aanpakken zonder daarbij andere sectoren te betrekken. ‘We werken al vijf jaar aan het plan waarin we gezamenlijk optrekken. Dus melkveehouders, vleesveehouders, kalverhouders en politiek’, aldus melkveehouder Van Hoof, die afgelopen jaren als boegbeeld van de ibr-bvd-campagne fungeerde. ‘Het kan toch niet waar zijn dat de zuivelsector nu ineens een eigen privaat plan lanceert en alleen melkveehouders verplichtingen oplegt? Zo’n bestrijdingsplan kan niet gaan werken als niet alle rundveehouders meedoen.’ 

Verplichte bestrijding 1 januari niet haalbaar

Het verplicht bestrijden van ibr en bvd zou begin 2018 starten. Om via wetgeving de bestrijding te verplichten, moest er nog wel een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) door de overheid worden aangenomen en juridisch het nodige worden uitgezocht. De voorbereidingen daarvan kostten meer tijd dan gedacht. Dat de bestrijding op 1 januari 2018 verplicht zou worden, leek daarom niet haalbaar.

De zuivelsector lijkt toch haast te willen maken. ‘Er zijn geen goede argumenten aangevoerd over waarom we nu toch koste wat kost zouden moeten starten’, aldus een teleurgestelde Van Hoof. ‘Twintig jaar geleden ging het bij de verplichte bestrijding mis vanwege een vervuild vaccin. We krijgen maar één keer een kans om het opnieuw te lanceren. Dan moet je wel zorgvuldig te werk gaan en geen overhaaste beslissingen nemen.’

Afbreukrisico

Van Hoof stelt dat hij geen verantwoordelijkheid wil nemen voor een beheersingsplan – hij wil de aanpak van de zuivelorganisaties geen bestrijdingsplan noemen –  vanwege ‘een groot afbreukrisico en een plan waarvan ik niet geloof dat het gaat werken’.

Van Hoof: ‘Je kan een bestrijdingsprogramma niet privaat regelen zoals de zuivelsector nu voor ogen heeft. Daar zitten juridische haken en ogen aan, dat hebben wij als werkgroep afgelopen vijf jaar wel ervaren. Je hebt de overheid nodig. Als je nu zelf als zuivelsector start, geef je een verkeerd signaal af. Je moet juist met alle sectoren en de overheid samenwerken aan een volledig programma.’

Grote druk van zuivelorganisaties

Volgens Van Hoof gaat het bij het beheersingsplan via de zuivel vooral over het veterinaire risico, terwijl het bij de bestrijding geregeld via een AMvB ook gaat over de inrichting, kosten en bewegingsruimte rondom regelgeving. ‘Overigens is er geen sprake van beheersing omdat niet alle sectoren meedoen. Daardoor zullen melkveehouders blijvend rekeningen blijven betalen.’ Van Hoof geeft aan erg teleurgesteld te zijn in de manier waarop de zuivelorganisaties druk uitoefenen om hun plan toch door te laten gaan. ‘Als dit de toekomst is van hoe we in Nederland als melkveehouderijsector zaken gaan regelen, dan stemt me dat erg somber.’   

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.