Minder kortingen voor melkkwaliteit in 2014


Het kiemgetal is in 2014 met 20 procent gestegen
dinsdag, 17 februari, 2015

Nederlandse melkveehouders kregen in 2014 vergeleken met 2013 minder kortingen op hun melkgeld als gevolg van overschrijding van kwaliteitsnormen. Het gemiddeld tankcelgetal is in 2014 gedaald, het kiemgetal echter gestegen.

Selectief droogzetten geen effect

Ten opzichte van 2013 daalde het enkelvoudig celgetal in de tankmelkmonsters van gemiddeld 204.000 naar 200.000, zo meldt Qlip. Ook het percentage tanken met meer dan 400.000 cellen nam af: van 3,11 naar 3,05.

Het aandeel tanks dat een kwaliteitskorting incasseerde vanwege een overschrijding van het geometrisch kiemgetal van 400.000, bleef stabiel op 0,81 procent. Qlip noemt de verbetering van het celgetal een knappe prestatie van de sector aangezien een groot aantal veehouders in 2014 een start heeft gemaakt met selectief droogzetten. Dit heeft tot op heden dus geen negatief effect gehad op de melkkwaliteit.

Kiemgetal stijgt aanzienlijk

Een minder gunstig beeld toont de ontwikkeling van het kiemgetal. Lag het enkelvoudig getal in 2013 nog op 10.900 kolonievormende eenheden per milliliter melk, in 2014 liep dit op naar 12.800. Een verklaring voor deze opmerkelijke stijging heeft Qlip niet.

Tot meer kortingen leidde de ongunstige ontwikkeling overigens niet. In 0,63 procent van de tankmelkmonsters werden meer dan 100.000 kiemen per milliliter geteld.

Minder kortingen

Het percentage kortingsgevallen in verband met de aanwezigheid van groeiremmende stoffen laat de laatste jaren steeds een dalende trend zien en is in 2014 opnieuw met een duizendste procentpunt afgenomen tot 0,016. Ook boterzuursporen kostten de melkveehouders vorig minder geld dan een jaar eerder. Het aandeel tanken dat +/+ scoorde, daalde naar 0,79.

Het gemiddeld ureumgetal in de Nederlandse tankmelk lag vorig jaar op 22,5.


0 reacties

Het kiemgetal is in 2014 met 20 procent gestegen
dinsdag, 17 februari, 2015

Nederlandse melkveehouders kregen in 2014 vergeleken met 2013 minder kortingen op hun melkgeld als gevolg van overschrijding van kwaliteitsnormen. Het gemiddeld tankcelgetal is in 2014 gedaald, het kiemgetal echter gestegen.

Selectief droogzetten geen effect

Ten opzichte van 2013 daalde het enkelvoudig celgetal in de tankmelkmonsters van gemiddeld 204.000 naar 200.000, zo meldt Qlip. Ook het percentage tanken met meer dan 400.000 cellen nam af: van 3,11 naar 3,05.

Het aandeel tanks dat een kwaliteitskorting incasseerde vanwege een overschrijding van het geometrisch kiemgetal van 400.000, bleef stabiel op 0,81 procent. Qlip noemt de verbetering van het celgetal een knappe prestatie van de sector aangezien een groot aantal veehouders in 2014 een start heeft gemaakt met selectief droogzetten. Dit heeft tot op heden dus geen negatief effect gehad op de melkkwaliteit.

Kiemgetal stijgt aanzienlijk

Een minder gunstig beeld toont de ontwikkeling van het kiemgetal. Lag het enkelvoudig getal in 2013 nog op 10.900 kolonievormende eenheden per milliliter melk, in 2014 liep dit op naar 12.800. Een verklaring voor deze opmerkelijke stijging heeft Qlip niet.

Tot meer kortingen leidde de ongunstige ontwikkeling overigens niet. In 0,63 procent van de tankmelkmonsters werden meer dan 100.000 kiemen per milliliter geteld.

Minder kortingen

Het percentage kortingsgevallen in verband met de aanwezigheid van groeiremmende stoffen laat de laatste jaren steeds een dalende trend zien en is in 2014 opnieuw met een duizendste procentpunt afgenomen tot 0,016. Ook boterzuursporen kostten de melkveehouders vorig minder geld dan een jaar eerder. Het aandeel tanken dat +/+ scoorde, daalde naar 0,79.

Het gemiddeld ureumgetal in de Nederlandse tankmelk lag vorig jaar op 22,5.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.