Erfelijke afwijking bij holsteinras in de kiem gesmoord


In Duitsland werden kalveren geboren met afwijkingen aan de halswervel, veroorzaakt door een genetisch defect
donderdag, 5 februari, 2015

In Duitsland is een ernstige erfelijke afwijking bij holsteinkalveren dankzij genomic selection opgespoord en is verdere verspreiding ervan voorkomen.

In 2011 werden er kalveren geboren met korte staarten die bij nader onderzoek ook nog in plaats van zeven, maar zes halsverwervels bleken te bezitten. De kalveren hadden moeite met lopen en bleken allemaal afkomstig van een jonge genoomstier van ki-organisatie Masterrind. ‘We zijn meteen gestopt met de verkoop van deze stier en hebben alle veehouders aangeschreven die nakomelingen bezaten om ze te informeren dat we een erfelijk defect vermoedden’, vertelt Cord Höltje van Masterrind. ‘Daarna hebben we het FBN, het Leibniz-Institut für Nutstierbiologie, gevraagd om het verder te onderzoeken.’

Genmutatie in moeder van de genoomstier

‘De holsteinpopulatie heeft geluk gehad, zonder de huidige genoomkennis van het rund was dit gebrek een paar generaties later pas ontdekt en veel verder verspreid in het ras’, zo vertelt Crista Kühn, onderzoeker bij het FBN. Het erfelijk gebrek bleek volgens de onderzoeker te zijn ontstaan door een genmutatie bij de moeder van de stier. ‘Dankzij genoomonderzoek konden we aantonen welk deel van het genoom het erfelijk defect veroorzaakte. We zagen dat het erfelijk gebrek bij de moeder aanwezig was, maar niet bij vader of andere voorouders en familieleden.’

Volgens Kühn is het uniek dat het erfelijk gebrek, dat ze Cervical Vertebrae Dislocation (CVD) noemt, zo snel is gevonden. ‘Genmutaties zijn niet uniek, maar het is wel bijzonder dat we zo snel de bron konden vinden. De ki-stier had nog een volle broer, maar deze bleek geen drager.’ Kühn heeft haar onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Genetics gepubliceerd.

Hooguit 200 kalveren geboren

Masterrind is volgens Höltje nog bezig de resultaten van het onderzoek te bestuderen, en wil de naam van de stier niet openbaar maken. ‘Er zijn destijds 100, hooguit 200 kalveren geboren waarvan de helft drager is en er uiteindelijk maar een klein deel aan de melk is gekomen. We hebben veehouders met nakomelingen tijdig geïnformeerd en zullen nu nog bekijken of we hen verder moeten adviseren.’


8 reacties

In Duitsland werden kalveren geboren met afwijkingen aan de halswervel, veroorzaakt door een genetisch defect
donderdag, 5 februari, 2015

In Duitsland is een ernstige erfelijke afwijking bij holsteinkalveren dankzij genomic selection opgespoord en is verdere verspreiding ervan voorkomen.

In 2011 werden er kalveren geboren met korte staarten die bij nader onderzoek ook nog in plaats van zeven, maar zes halsverwervels bleken te bezitten. De kalveren hadden moeite met lopen en bleken allemaal afkomstig van een jonge genoomstier van ki-organisatie Masterrind. ‘We zijn meteen gestopt met de verkoop van deze stier en hebben alle veehouders aangeschreven die nakomelingen bezaten om ze te informeren dat we een erfelijk defect vermoedden’, vertelt Cord Höltje van Masterrind. ‘Daarna hebben we het FBN, het Leibniz-Institut für Nutstierbiologie, gevraagd om het verder te onderzoeken.’

Genmutatie in moeder van de genoomstier

‘De holsteinpopulatie heeft geluk gehad, zonder de huidige genoomkennis van het rund was dit gebrek een paar generaties later pas ontdekt en veel verder verspreid in het ras’, zo vertelt Crista Kühn, onderzoeker bij het FBN. Het erfelijk gebrek bleek volgens de onderzoeker te zijn ontstaan door een genmutatie bij de moeder van de stier. ‘Dankzij genoomonderzoek konden we aantonen welk deel van het genoom het erfelijk defect veroorzaakte. We zagen dat het erfelijk gebrek bij de moeder aanwezig was, maar niet bij vader of andere voorouders en familieleden.’

Volgens Kühn is het uniek dat het erfelijk gebrek, dat ze Cervical Vertebrae Dislocation (CVD) noemt, zo snel is gevonden. ‘Genmutaties zijn niet uniek, maar het is wel bijzonder dat we zo snel de bron konden vinden. De ki-stier had nog een volle broer, maar deze bleek geen drager.’ Kühn heeft haar onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Genetics gepubliceerd.

Hooguit 200 kalveren geboren

Masterrind is volgens Höltje nog bezig de resultaten van het onderzoek te bestuderen, en wil de naam van de stier niet openbaar maken. ‘Er zijn destijds 100, hooguit 200 kalveren geboren waarvan de helft drager is en er uiteindelijk maar een klein deel aan de melk is gekomen. We hebben veehouders met nakomelingen tijdig geïnformeerd en zullen nu nog bekijken of we hen verder moeten adviseren.’

8 reacties


Reacties

Is het dankzij of ondanks genomics. Om te zien dat ze slecht kunnen lopen en een te korte staart hebben heb je toch geen genomic selectie nodig? De stier had al eerder opgemerkt moeten zijn en nooit in gezet moeten worden. Nu de oorzaak van de gen-mutatie achterhalen.

Helemaal mee eens, j aantjes, het is bijzonder hoe zij een reusachtige fout proberen goed te maken met "hooguit" 100-200 kalveren, "maar" een klein deel aan de melk, veehouders met nakomelingen "tijdig" (hoezo?) geïnformeerd te hebben en: "we zullen nog bekijken of we hen nog "moeten adviseren". Pff, is toch ellendig dat geprobeerd wordt de veehouders afhankelijk te maken van "adviseurs". Deze laatsten zouden zich moeten schamen voor de foute boel die ze verkocht hebben. Daarenboven nog nooit in de biologielessen gehoord dat genen zomaar muteren! ondergaan.

Het verhaal lijkt mij niet compleet. Er zijn kalveren geboren waarvan sommigen het gebrek vertoonden en de helft drager van het gebrek was. De vader (die dus drager is) is gelijk uit de handel genomen. Deze kan het gebrek niet verder meer verspreiden. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Want hoe zit het met de MOEDERS van de kalveren die het gebrek vertonen? Deze moeten ook drager zijn ! Hoe zijn die drager van het gebrek geworden?

Jan van Diepen, laat ons de vraag stellen: "wie vertoont de genetische afwijking?" Het antwoord luidt: de stier van de KI-organisatie en diens moeder, enkel en alleen deze twee beesten in het begin van het verhaal. De stier van de KI is dus, na vaststelling van zijn genetische afwijking, uit de handel genomen. Maar te laat...: 50% van alle reeds verwekte nakomelingen vertoont de afwijking van de KI-stier. Honderd tot tweehonderd kalveren waarvan sommige al zelf aan de melk zijn ! (Andere moeten nog geboren worden: ze liggen nog lekker in de baarmoeder van hun moedertjes terwijl hun vader-stier van de KI uit de handel is). Ongeveer de helft van die 100 à 200 reeds geboren kalveren zijn vaarskalfjes. Allemaal aanwezig op bedrijven. Eén op de twee heeft de afwijking en sommige zijn reeds zelf aan de melk. Deze jonge moeders geven dus de kans (één op twee) aan al hun kalveren door om de afwijking te vertonen. De helft van de jonge moeders zijn drager wegens hun vader (de KI-stier) en zijn in de stal van de boer. Bij elk nieuw kalf bij elke nieuwe lactatie is er weer één kans op twee dat er een kalf komt met een afwijking van zijn grootvader). Gaat die KI dat nou allemaal behoorlijk "vergoeden" in plaats van "adviseren", is nu mijn vraag. Hopelijk krijgen we er niet mee te maken, met zo'n afwijking die in bedrijven ingevoerd worden.

Er is sprake van een 'spontane" gen-mutatie (defect) alleen bij de moeder. Hoe kan dit gebeuren? oa. door inteelt. Laat de naam en afstamming maar noemen dan kunnen we weer getuigen zijn wat de fok-technici ons nu weer geleverd hebben ondanks of dankzij de genomics-race. Alle nakomelingen zouden moeten worden opgekocht en wie gaat dit betelen......? juist ja de leden-veehouders.

Mijn punt van kritiek zit niet zozeer bij het feit dat aangetoond is dat de stier drager is. Maar de moeders van de kalveren moeten ook drager zijn. De stier en zijn moeder vertonen het gebrek zelf niet en de helft van zijn kalveren ook niet. Dat betekent dat het gebrek recessief vererft. Alleen als een dier van beide ouders het gebrek-gen krijgt komt het gebrek tot uiting. Dus dan moeten de moeders van de 200 kalveren ook drager zijn ! Dus het gebrek zit al lang al in de populatie .... van andere stieren.... Er is niets gesmoord.

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.