Dagproductie vaarzen blijft op peil na later insemineren


Bij vaarzen kan tot 200 dagen na afkalven worden gewacht met insemineren zonder dat dit gevolgen heeft voor de melkproductie per dag
donderdag, 10 september, 2020

Uitstellen van de eerste inseminatie tot 200 dagen na afkalven heeft bij vaarzen geen nadelig effect op de gemiddelde melkproductie per dag. Bij koeien daalt de gemiddelde dagproductie wel bij langere lactataties.

Dit zijn enkele conclusies van het onderzoek ‘Lactatie op maat’ van Wageningen University en Reasearch in opdracht van ZuivelNL.

Wachten tot 200 dagen

De onderzoekers verdeelden 150 koeien en vaarzen van proefbedrijf Dairy Campus in drie groepen. In de eerste groep werd met insemineren gestart vanaf 50 dagen na afkalven, in de tweede groep werd gewacht tot 125 dagen en in de derde tot 200 dagen. De dieren werden gevolgd tot en met de start van de volgende lactatie om de gevolgen van een verlengde lactatie te onderzoeken. Hierbij werd gekeken naar zowel de productie-efficiëntie als de gezondheid van de dieren.

Melkverlies op koppelniveau

Uit de resultaten blijkt dat bij vaarzen tot 200 dagen na afkalven gewacht kan worden met insemineren zonder gevolgen voor de gemiddelde dagproductie. Wel duurt het voor dieren die in de eerste lactatie laat geïnsemineerd worden langer voordat ze aan een tweede lactatie beginnen. Aangezien tweedekalfskoeien gemiddeld meer melk geven dan vaarzen betekent dit wel verlies van melk op koppelniveau.

Bij koeien wel effect

Bij koeien was de gemiddelde melkproductie per dag lager als vanaf 200 dagen in plaats vanaf 50 dagen na afkalven werd geïnsemineerd. Wachten tot 125 dagen in plaatsen van starten met insemineren op 50 dagen had geen invloed op de melkproductie per dag. Wel was in de laatste zes weken voor droogzetten de dagproductie lager als gewacht werd met insemineren tot 125 of 200 dagen. Volgens de onderzoekers kan dit ook als een voordeel worden gezien. Deze dieren ondervinden waarschijnlijk minder uierdruk bij droogzetten en hebben mogelijk minder risico op uierinfecties in de droogstand en aan het begin van de volgende lactatie.

Uitstellen gunstig voor vruchtbaarheid

Koeien die pas op 200 dagen na afkalven worden geïnsemineerd worden sneller drachtig dan koeien waarbij op 125 of 50 dagen na afkalven wordt gestart. Dit kan volgens de onderzoekers mogelijk verklaard worden door een hoger aandeel regelmatige tochten en een lagere melkproductie. Koeien die vanaf 125 dagen werden geïnsemineerd hadden ook een lagere melkproductie en meer regelmatige tochten dan koeien die vanaf 50 dagen werden geïnsemineerd. Hier was er echter geen effect op de vruchtbaarheid.

Verschillen tussen koeien

De onderzoekers vermoeden dat sommige koeien meer geschikt zijn voor een verlengde lactatie dan andere koeien. De data van de proef worden dan ook verder geanalyseerd om kenmerken te identificeren die voor individuele koeien de gevolgen van een verlengde lactatie voorspellen voor productie en gezondheid.

 

 


0 reacties

Bij vaarzen kan tot 200 dagen na afkalven worden gewacht met insemineren zonder dat dit gevolgen heeft voor de melkproductie per dag
donderdag, 10 september, 2020

Uitstellen van de eerste inseminatie tot 200 dagen na afkalven heeft bij vaarzen geen nadelig effect op de gemiddelde melkproductie per dag. Bij koeien daalt de gemiddelde dagproductie wel bij langere lactataties.

Dit zijn enkele conclusies van het onderzoek ‘Lactatie op maat’ van Wageningen University en Reasearch in opdracht van ZuivelNL.

Wachten tot 200 dagen

De onderzoekers verdeelden 150 koeien en vaarzen van proefbedrijf Dairy Campus in drie groepen. In de eerste groep werd met insemineren gestart vanaf 50 dagen na afkalven, in de tweede groep werd gewacht tot 125 dagen en in de derde tot 200 dagen. De dieren werden gevolgd tot en met de start van de volgende lactatie om de gevolgen van een verlengde lactatie te onderzoeken. Hierbij werd gekeken naar zowel de productie-efficiëntie als de gezondheid van de dieren.

Melkverlies op koppelniveau

Uit de resultaten blijkt dat bij vaarzen tot 200 dagen na afkalven gewacht kan worden met insemineren zonder gevolgen voor de gemiddelde dagproductie. Wel duurt het voor dieren die in de eerste lactatie laat geïnsemineerd worden langer voordat ze aan een tweede lactatie beginnen. Aangezien tweedekalfskoeien gemiddeld meer melk geven dan vaarzen betekent dit wel verlies van melk op koppelniveau.

Bij koeien wel effect

Bij koeien was de gemiddelde melkproductie per dag lager als vanaf 200 dagen in plaats vanaf 50 dagen na afkalven werd geïnsemineerd. Wachten tot 125 dagen in plaatsen van starten met insemineren op 50 dagen had geen invloed op de melkproductie per dag. Wel was in de laatste zes weken voor droogzetten de dagproductie lager als gewacht werd met insemineren tot 125 of 200 dagen. Volgens de onderzoekers kan dit ook als een voordeel worden gezien. Deze dieren ondervinden waarschijnlijk minder uierdruk bij droogzetten en hebben mogelijk minder risico op uierinfecties in de droogstand en aan het begin van de volgende lactatie.

Uitstellen gunstig voor vruchtbaarheid

Koeien die pas op 200 dagen na afkalven worden geïnsemineerd worden sneller drachtig dan koeien waarbij op 125 of 50 dagen na afkalven wordt gestart. Dit kan volgens de onderzoekers mogelijk verklaard worden door een hoger aandeel regelmatige tochten en een lagere melkproductie. Koeien die vanaf 125 dagen werden geïnsemineerd hadden ook een lagere melkproductie en meer regelmatige tochten dan koeien die vanaf 50 dagen werden geïnsemineerd. Hier was er echter geen effect op de vruchtbaarheid.

Verschillen tussen koeien

De onderzoekers vermoeden dat sommige koeien meer geschikt zijn voor een verlengde lactatie dan andere koeien. De data van de proef worden dan ook verder geanalyseerd om kenmerken te identificeren die voor individuele koeien de gevolgen van een verlengde lactatie voorspellen voor productie en gezondheid.

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.