Benchmarktrapport brengt Vlaams antibioticumgebruik in kaart


AMCRA gaat met benchmarktrapporten Vlaams antibioticumgebruik in kaart brengenen
vrijdag, 17 januari, 2020

Het Belgisch kenniscentrum AMCRA gaat een benchmarkrapport antibioticumgebruik opmaken voor melkveehouders.

Hiermee kan het gebruik in vergelijking met andere veehouders gemonitord worden. Een en ander moet leiden tot een verhoogd bewustzijn en verminderd gebruik. Dit vertelde AMCRA gisteren tijdens de studienamiddag ‘Reductie antibioticagebruik in rundveehouderij’ in Geel.

7500 veehouders onder de loep

7500 Belgische melkveehouders zullen in de loop van dit jaar een benchmarkrapport ontvangen via de datacollectiesystemen AB Register (Vlaamse melkveehouders) en BIGAME (Waalse en Duitstalige melkveehouders), waar ze hun antibioticumgebruik ook registreren. Deze informatie dient ook als basismateriaal voor AMCRA bij het opstellen van het rapport.

AMCRA, voluit Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals, is een kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren. De VZW wil het antibioticumgebruik in België terugbrengen om zo de resistentie te reduceren en daarmee ziektebehandeling en dierenwelzijn te verbeteren, alsook de volksgezondheid te vrijwaren.

Vergelijking met andere veehouders

Het periodieke benchmarkrapport beschrijft en benchmarkt het gebruik van antibiotica op een bedrijf. De mate van antibioticagebruik wordt uitgedrukt als BD100-waarde, oftewel het aantal dagen op 100 (of % van de tijd) dat een dier een antibioticumbehandeling krijgt op het bedrijf. Doorheen het rapport wordt gebruikgemaakt van figuren om deze kwantitatieve beoordeling van het antibioticagebruik te duiden.

Uit een vergelijking met de andere bedrijven kan de veehouder opmaken of hij veel of weinig antibioticum toedient op zijn bedrijf. Ook kan hij de evolutie van zijn gebruik raadplegen, zowel binnen een periode van een jaar als tussen opeenvolgende jaren.

Trigger tot bijsturing

‘Het kan voor bedrijven een trigger zijn om hun antibioticumgebruik onder de loep te nemen, vooral bedrijven die bij de hoogste tien procent gebruikers zitten’, zegt Wannes Vanderhaeghen, projectleider bij AMCRA. De organisatie maakt al jaren soortgelijke benchmarkrapporten voor de varkenshouderij, de pluimveesector en de vleeskalverensector, maar de melkveehouderij wordt vanaf dit jaar ook meegenomen.

 


0 reacties

AMCRA gaat met benchmarktrapporten Vlaams antibioticumgebruik in kaart brengenen
vrijdag, 17 januari, 2020

Het Belgisch kenniscentrum AMCRA gaat een benchmarkrapport antibioticumgebruik opmaken voor melkveehouders.

Hiermee kan het gebruik in vergelijking met andere veehouders gemonitord worden. Een en ander moet leiden tot een verhoogd bewustzijn en verminderd gebruik. Dit vertelde AMCRA gisteren tijdens de studienamiddag ‘Reductie antibioticagebruik in rundveehouderij’ in Geel.

7500 veehouders onder de loep

7500 Belgische melkveehouders zullen in de loop van dit jaar een benchmarkrapport ontvangen via de datacollectiesystemen AB Register (Vlaamse melkveehouders) en BIGAME (Waalse en Duitstalige melkveehouders), waar ze hun antibioticumgebruik ook registreren. Deze informatie dient ook als basismateriaal voor AMCRA bij het opstellen van het rapport.

AMCRA, voluit Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals, is een kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren. De VZW wil het antibioticumgebruik in België terugbrengen om zo de resistentie te reduceren en daarmee ziektebehandeling en dierenwelzijn te verbeteren, alsook de volksgezondheid te vrijwaren.

Vergelijking met andere veehouders

Het periodieke benchmarkrapport beschrijft en benchmarkt het gebruik van antibiotica op een bedrijf. De mate van antibioticagebruik wordt uitgedrukt als BD100-waarde, oftewel het aantal dagen op 100 (of % van de tijd) dat een dier een antibioticumbehandeling krijgt op het bedrijf. Doorheen het rapport wordt gebruikgemaakt van figuren om deze kwantitatieve beoordeling van het antibioticagebruik te duiden.

Uit een vergelijking met de andere bedrijven kan de veehouder opmaken of hij veel of weinig antibioticum toedient op zijn bedrijf. Ook kan hij de evolutie van zijn gebruik raadplegen, zowel binnen een periode van een jaar als tussen opeenvolgende jaren.

Trigger tot bijsturing

‘Het kan voor bedrijven een trigger zijn om hun antibioticumgebruik onder de loep te nemen, vooral bedrijven die bij de hoogste tien procent gebruikers zitten’, zegt Wannes Vanderhaeghen, projectleider bij AMCRA. De organisatie maakt al jaren soortgelijke benchmarkrapporten voor de varkenshouderij, de pluimveesector en de vleeskalverensector, maar de melkveehouderij wordt vanaf dit jaar ook meegenomen.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.