Gezondheid

Nieuwe netmaagbolus meet activiteit, temperatuur, herkauwen en wateropname

SmaXtec EuroTier
De SmaXtec bolus vergaart kostbare koeienkennis

Verandering in activiteit, inwendige lichaamstemperatuur, herkauwingsactiviteit en drinkgedrag. Een bolus van het Oostenrijks bedrijf  SmaXtec animal care monitort het allemaal. Op veehouderijvakbeurs EuroTier te Hannover konden veehouders kennismaken met dit systeem.

Batterij in de koe

‘De SmaXtec bolus is een bolus die als een soort batterij in netmaag van de koe geschoten wordt en enorm veel data verzamelt', vertelt Laurens van Gilse, SmaXtec expert in Nederland. Net als een halsbandsensor, brengt deze het ideale inseminatietijdstip en het herkauwgedrag in beeld maar de bolus meet ook lichaamstemperatuurmeting en drinkwateropname. Een bolus heeft een levensduur van ongeveer 5 jaar. Is de batterij leeg dan kan een nieuwe bolus worden geplaatst. ‘Een koe ziet pas af, wanneer deze meer dan vijf bolussen in de maag heeft. Daarnaast betaalt de landbouwer per koe en niet per bolus', geeft Van Gilse aan. Naast bolussen heeft de veehouder ook een ontvanger met een antenne nodig. Afhankelijk van de grootte van de stal kan men kiezen voor een bereik van 50 of 100 meter.

Totale diergezondheid

De bolus brengt de totale gezondheid van het individuele dier in beeld. Van Gilse: ‘De unieke positie in de netmaag brengt een precieze temperatuurmeting (relatieve nauwkeurigheid van 0,01°C) en drinkmonitoring in beeld.' Dit zorgt volgens hem voor een snelle detectie van ziektes en aandoeningen lang voordat uiterlijke symptomen herkenbaar zijn. 'Hierdoor kan een boer al preventief behandelen en dat werkt kostenbesparend', aldus de vertegenwoordiger. Op de SmaXtec stand te EuroTier gaven een paar ‘wistje-datjes’ extra uitleg. Zo viel er te lezen dat meerdere korte koortsaanvallen aan de eerste uiterlijke symptomen van mastitis vooraf gaan. Ook melkziekte valt met deze techniek eerder op te sporen. Wanneer er na het kalven een te lage temperatuur gemeten wordt, gaat het systeem in alarm en kan de veehouder tijdig calcium toedienen.

24 uur per dag gezondheidsmonitoring 

Het computerprogramma dat gekoppeld is aan SmaxTec brengt 24 uur per dag en 7 dagen in de week de gezondheid van de kudde in beeld, maar ook het individuele dier. Daarnaast geeft het ook een gedetailleerd overzicht van de vruchtbaarheidsstatus. De SmaXtec-app zorgt voor push-meldingen op de telefoon wanneer er dringend moet ingegrepen worden. Daarnaast bied het ook to-do lijsten.