Gezondheid

Neospora in België koopvernietigend, in Nederland niet

Ongeveer 11 procent van de Belgische dieren heeft bij verkoop antistoffen tegen neospora
Ongeveer 11 procent van de Belgische dieren heeft bij verkoop antistoffen tegen neospora

Neospora geldt in België voor vrouwelijke dieren als een koopvernietigend gebrek. In Nederland is dit niet het geval.

Tachtig procent bedrijven besmet

‘Neospora komt in Nederland op ongeveer 80 procent van de rundveebedrijven en bij 10 procent van de runderen voor. Veehouders worden geacht hiermee bekend te zijn’, meldt Royal GD. Als een dier na aankoop besmet blijkt te zijn met neospora, dan kan de koper dit daarom niet verhalen op de verkoper. Wel moet de verkoper een bekende besmetting van een vrouwelijk rund dat bestemd is voor de fokkerij vooraf melden.

Stieren uitgezonderd van koopvernietiging

In België geld neospora voor vrouwelijke dieren wel als een koopvernietigend gebrek. Als een dier binnen 30 dagen na aankoop wordt onderzocht en er worden antistoffen aangetoond, dan is dit koopvernietigend. Deze regeling geldt niet voor stieren, omdat niet is aangetoond dat mannelijke dieren neospora kunnen overbrengen. Overigens bleek in België elf procent van de dieren bij aankoop een ongunstige neospora-uitslag te hebben.