Gezondheid

Epidemioloog Koop: 'Vaccineer ook rundvee zo snel mogelijk tegen blauwtong'

De hoop is dat runderen en schapen voor het hoogtepunt van het knuttenseizoen voldoende beschermd zijn tegen blauwtong
De hoop is dat runderen en schapen voor het hoogtepunt van het knuttenseizoen voldoende beschermd zijn tegen blauwtong

Zo snel mogelijk alle rundvee vaccineren om de transmissie van het blauwtongvirus in te dammen. Dat is de boodschap die dierenarts-epidemioloog Gerrit Koop mee gaf tijdens een webinar van de Universiteit Utrecht.

In Nederland zijn er momenteel drie vaccins tegen blauwtong beschikbaar. In Vlaanderen is er momenteel een toegelaten door de Belgische overheid. Dat vaccin is ondertussen via de distributiekanalen voor de dierenartsen beschikbaar. Te verwachten is dat andere vaccins weldra zullen volgen met een erkenning.

Voldoende vaccin beschikbaar

Met deze beschikbaarheid lijkt er voldoende aanbod te komen om ook rundvee vlot te vaccineren, momenteel zeker in Nederland. Vaccinatie is geadviseerd vanuit de betrokken gezondheidsdiensten, maar is vrijwillig. In Nederland richtte de strategie zich in een eerste fase op schapen, maar door het hoge vaccinaanbod kan ook vlot rundvee gevaccineerd worden.
Aangezien er voldoende aanbod is, roept dierenarts-epidemioloog Gerrit Koop, verbonden aan de Universiteit Utrecht, op ook rundvee snel te vaccineren. 

Rund als virusreservoir

‘Het rund is de voorkeursgastheer van de knutten die het virus verspreiden. Er is bij een besmetting dus niet alleen gezondheidsschade bij het dier’, geeft Koop aan. ‘Het is ook belangrijk dat we de transmissie van het virus een halt toe roepen.’ Volgens de dierenarts is de reproductie van het virus bij het rund veel groter dan bij schapen. Een voldoende hoge vaccinatiegraad kan de verspreiding een halt toeroepen.

Ook kalveren en drachtige dieren inenten

Een hele populatie vatbare dieren vaccineren dient volgens Koop het doel te zijn. ‘Ik raad aan om alle dieren te vaccineren, dus ook drachtige dieren en kalveren, want die kunnen allemaal ziek worden en ook bijdragen aan de verspreiding’, verduidelijkt de dierenarts. Hij adviseert wel om te werken volgens de bijsluiter van het vaccin. Daarin staat de leeftijd vanaf wanneer gevaccineerd kan worden. 

Dat is ook de visie van Eric Seesing, dierenarts en commercieel manager bij Kernfarm, de producent van het vaccin Bluevac-3. Dit derde erkende vaccin in Nederland is ook het eerste vaccin waarbij effectiviteit is aangetoond bij zowel schapen als runderen. 

Wachten tot kalveren twee maand oud zijn

‘Het vaccin kan worden ingezet bij dieren vanaf twee maanden en ook bij drachtige en lacterende dieren’, verduidelijkt Seesing. Deze minimale leeftijd van kalveren bij vaccineren is volgens Koop belangrijk. ‘Een vaccin kan interfereren met de maternale immuniteit, de antistoffen die het kalf via de moeder kreeg’, aldus de dierenarts-epidemioloog. ‘Een vaccin moet dus worden toegediend nadat eventuele maternale antilichamen zijn verdwenen en dat is doorgaans na enkele maanden. Als het lukt om voldoende dieren te vaccineren, kunnen we weer vrij worden van blauwtong. We moeten er alles aan doen om dat te realiseren’, besluit Koop.