Gezondheid

Combinatie van behandelingen meest effectief bij acute kreupelheid

Een combinatie van bekappen, klosje plakken en toedienen van een pijnstiller en ontstekingsremmer blijkt de meest effectieve behandeling tegen zoolzweren en witte lijn aandoeningen
Een combinatie van bekappen, klosje plakken en toedienen van een pijnstiller en ontstekingsremmer blijkt de meest effectieve behandeling tegen zoolzweren en wittelijnaandoeningen

Koeien die acuut kreupel lopen als gevolg van wittelijnaandoeningen of zoolzweren zijn het meest gebaat bij een combinatie van bekappen, blokje plakken en toedienen van een pijnstiller en ontstekingsremmer.

Dit meld Royal GD op basis van Engels onderzoek.

Iedere 14 dagen scoren

In dit onderzoek op vijf bedrijven werden de koeien iedere 14 dagen gescoord op kreupelheid. De koeien die op dat moment kreupel liepen, terwijl ze in de twee voorgaande rondes nog goed liepen, werden in de klauwbekapbox nader bekeken. Als de problemen veroorzaakt werden door een zoolzweer of een aandoening in de witte lijn, gingen de koeien mee in het onderzoek.

Vier behandelingen vergeleken

In het onderzoek werden vier behandelingen met elkaar vergeleken, namelijk bekappen, bekappen en een blokje plakken onder de binnenklauw, bekappen en toedienen van een ontstekingsremmer en pijnstiller, en een combinatie van de drie behandelingen. De effectiviteit van de behandeling werd vastgesteld door het uitvoeren van een locomotiescore op dag 35 na de behandeling.

Meer genezen koeien na combibehandeling

Na enkel bekappen was 24 procent van de koeien genezen op dag 35. Na bekappen en een blokje plakken was dat 36 procent en na bekappen en het toedienen van een pijnstiller en ontstekingsremmer 29 procent. Het meest effectief was een combinatie van de drie behandelingen. Van de koeien die deze behandelingen ondergingen liep 56 procent op dag 35 niet meer kreupel. Statistisch is het verschil tussen enkel bekappen en de combinatiebandeling significant.