Gezondheid

Blauwtongvirus mede door diertransport snel verspreid

Door diertransport kon het blauwtongvirus zich over lange afstanden verspreiden (foto: Eric Elbers)
Door diertransport kon het blauwtongvirus zich over lange afstanden verspreiden (foto: Eric Elbers)

Diertransport heeft hoogwaarschijnlijk bijgedragen aan de snelle verspreiding van blauwtong afgelopen najaar. Dat stellen onderzoekers van Wageningen Bioveterinairy Research. 

‘De haarden van BTV-3 hebben zich over tientallen kilometers verspreid. Dat gegeven onderstreept dat naast verspreiding van het blauwtongvirus over korte afstanden via besmette knutten, ook andere transmissieroutes waarschijnlijk een belangrijke rol hebben gespeeld’, aldus onderzoeker Thomas Hagenaars. 

Vergelijkbare verspreiding als in 2007

Het onderzoeksteam vergeleek de besmetting met het blauwtongvirus serotype 3 ook met eerdere epidemieën van blauwtongvirus serotype 8 in 2006 en 2007. Ze concludeerden dat het virus destijds werd verspreid via een vergelijkbare verdeling als afgelopen najaar. 

De eerste gevallen van blauwtong deden zich in september 2023 voor in het westen van het land. De ziekte verspreidde zich daarna snel naar het noorden en het oosten van het land. In totaal meldden bijna 2300 rundveebedrijven klinische verschijnselen van blauwtong.