Gezondheid

Blauwtong mogelijk overdraagbaar van moeder op kalf

Het serotype 3 van het blauwtongvirus dat in Nederland heerst lijkt niet uit Europa te komen
Het serotype 3 van het blauwtongvirus dat in Nederland heerst lijkt niet uit Europa te komen

Er zijn aanwijzingen dat het serotype 3 van het blauwtongvirus overdraagbaar is van moeder op kalf, meldt GD. 

Bij drie verworpen of doodgeboren kalveren vonden onderzoekers van GD tijdens sectie het blauwtongvirus in de milt van het kalf. Zij denken daarom dat het virus van moeder op kalf kan worden overgedragen tijdens de dracht of de geboorte. Een van de kalveren had lokaal een paar kleine blaasjes op het tandvlees en een kalf had enkele bloedingen in de lebmaagwand. 

GD onderzoekt overleden runderen op blauwtong

GD doet laagdrempelig onderzoek bij sectie op runderen om een beter beeld te krijgen van het blauwtongvirus bij runderen en de verschillende ziektebeelden. Bij 34 runderen die ter sectie kwamen bij GD is het serotype 3 van het blauwtongvirus aangetoond door PCR-onderzoek op miltweefsel. Ook is bij deze runderen het ziektebeeld met het blote oog en onder de microscoop waargenomen. 

Ook andere aandoening onder de leden

Bij bijna 40 procent van de dieren zagen de onderzoekers met het blote oog geen duidelijke met blauwtong geassocieerde weefselafwijkingen. Een groot deel van de runderen had ook een andere aandoening onder de leden, zoals een baarmoederontsteking, uierontsteking of boutvuur. 

Bij meer dan de helft van de dieren waren er tijdens de sectie met het blote oog wel aanwijzingen voor blauwtong te zien, zoals oppervlakkig weefselverval (donkerblauwe of zwarte verkleuringen), vochtophoping in de mondslijmvliezen, longoedeem en vochtophopingen en puntbloedingen in de luchtpijp, op het hart, de longslagader en de aorta. Een paar dieren hadden ook bloedingen in de slokdarmwand, roodheid of oppervlakkig weefselverval van de penspijlers, vochtophoping in de lebmaagwand en de uierhuid. 

Slikproblemen door overmatige afbraak van spierweefsel

Bij microscopisch weefselonderzoek zagen de onderzoekers verschillende beschadigingen van het weefsel van de huid en slijmvliezen van de neus- en mondholte. Ook vonden ze onder meer acute overmatige afbraak van spierweefsel in de slokdarm, wat slikproblemen en het terugvloeien van vloeistoffen kan verklaren. Daarnaast merkten ze op dat klauwbevangenheid onderdeel kan zijn van het ziektebeeld. 

Herkomst huidige blauwtongvirus lijkt van buiten de EU te komen

Het serotype 3 van het blauwtongvirus dat in Nederland heerst lijkt niet uit Europa te komen. Hoewel het serotype 3 al langer in Sicilië en Sardinië rondgaat, blijkt uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBRVR) dat dit niet volledig om hetzelfde serotype gaat. Ook het serotype 3 dat in Israël heerst, komt niet overeen. Het is onduidelijk waar het virus wel vandaan komt. 

Ruim 5500 besmettingen vastgesteld, verspreiding naar andere landen blijft beperkt

Het aantal besmettingen met blauwtong bij herkauwers is opgelopen tot ruim 5500, waaronder 1474 klinisch en 4119 via PCR vastgestelde besmettingen. Het merendeel van de besmettingen bevinden zich in het midden en het noorden van het land. Het aantal besmettingen in het zuiden van het land blijft beperkt. 

In Groot-Brittannië is er nog steeds slechts één geval van het blauwtongvirus gemeld. In België zijn dit er drie, in Duitsland veertien. 

Elk bolletje staat voor een met blauwtong besmet bedrijf op 22-11-2023 (bron: NVWA)
Elk bolletje staat voor een met blauwtong besmet bedrijf op 22-11-2023 (bron: NVWA)