Gezondheid

Autobanden belangrijkste bron van dodelijke ‘scherp in’

In een steekproef van 22 koeien die gestorven waren door ‘scherp in’, werd bij 16 dieren metaal afkomstig uit een versleten autoband gevonden
In een steekproef van 22 koeien die gestorven waren door ‘scherp in’, werd bij 16 dieren metaal afkomstig uit een versleten autoband gevonden

‘Scherp in’ is de op een na belangrijkste doodsoorzaak bij gestorven volwassen koeien die voor sectie worden aangeboden.

In ruim 70 procent van de gevallen was het scherpe voorwerp een metaaldraad uit een versleten autoband, zo blijkt uit een steekproef van Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ).

Vaak vage klachten

Dieren die lijden aan ‘scherp in’ hebben een scherp voorwerp ingeslikt dat vanuit de netmaag het middenrif, de lever of het hart aanprikt. De aandoening komt vooral voor bij volwassen koeien en kan zich uiten in vage symptomen als gewichtsverlies en verminderde productie. Ook lopen de dieren met ‘scherp in’ soms met een opgetrokken buik of ze kreunen als gevolg van de pijn. Soms worden de longen aangetast en is de ademhaling verstoord.

Doodsoorzaak nummer twee

Vaak leidt ‘scherp in’ tot sterfte. Van de 360 gestorven runderen ouder dan 2 jaar die in 2021 in de sectiezaal van DGZ werden onderzocht, bleek ruim 11 procent ‘scherp in’ te hebben. Hiermee was de aandoening (na longontsteking) de op een na belangrijkste doodsoorzaak.

Geen doden door zwerfvuil in steekproef

DGZ inventariseerde van 22 gevallen van ‘scherp in’ de herkomst van het scherpe voorwerp. In meer dan 70 procent van de gevallen bleek het te gaan om metaaldraad afkomstig van een versleten autoband. Daarnaast werden onder andere spijkers en krammen gevonden. Geen enkel dier in de steekproef bleek gestorven aan metaal afkomstig uit zwerfvuil zoals een vermalen frisdrankblikje.