Gezondheid

Burgers kunnen meebetalen aan de teelt van kruidenrijk grasland
Gezondheid 11 sep 2020
Crowdfunding voor kruidenrijk graslandLTO Nederland, Pure Graze en Urgenda zijn een actie gestart om met behulp van crowdfunding volgend jaar 1001 hectare kruidenrijk grasland in te zaaien.  Melkveehouders kunnen dankzij de actie het zaadmengsel met 50... 3Lees verder >
Gezondheid 11 sep 2020
Skip die speendip!Een goede start van het jonge kalf is essentieel voor de latere melkproductie en het rendement van uw bedrijf. Lees verder >
Bij vaarzen kan tot 200 dagen na afkalven worden gewacht met insemineren zonder dat dit gevolgen heeft voor de melkproductie per dag
Gezondheid 10 sep 2020
Dagproductie vaarzen blijft op peil na later insemineren...Uitstellen van de eerste inseminatie tot 200 dagen na afkalven heeft bij vaarzen geen nadelig effect op de gemiddelde melkproductie per dag. Bij koeien daalt de gemiddelde dagproductie wel bij langere lactataties. Dit...Lees verder >
Vlaamse melkveebedrijven kunnen hun eigen antibiotica vergelijken met dat van collega's
Gezondheid 01 sep 2020
2250 Vlaamse bedrijven kunnen antibioticagebruik vergelijken...Afgelopen week ontvingen 2250 Vlaamse melkveebedrijven een benchmarkrapport van AB-Register over het antibioticagebruik op hun bedrijf in het afgelopen jaar. Met dit rapport kunnen de melkveehouders het...Lees verder >
Gezondheid 26 aug 2020
Biest melken en bewarenUit onderzoek in binnen- en buitenland blijkt dat tientallen procenten van de verstrekte biest een te hoog kiemgetal hebben. Lees verder >
GD adviseert een zo laag mogelijk celgetal na te streven
Gezondheid 17 aug 2020
Druk op melkproductie bij celgetal boven 12.400 cellen/ml...Dat koeien met een hoog celgetal minder melk produceren is bekend. Dit effect treedt echter niet pas op vanaf extreem hoge celgetalwaarden, zo blijkt uit Braziliaans onderzoek waarover GD schrijft. Bij een koecelgetal...Lees verder >
Meerlingkalveren hebben 2,5 keer zoveel kans om dood te gaan voor oormerken als eenlingkalveren
Gezondheid 17 aug 2020
Kans op doodgeboorte bij vaarzen twee keer zo hoogDe sterfte van niet-geoormerkte kalveren uit vaarzen is bijna twee keer zo hoog als de sterfte van niet-geoormerkte kalveren uit koeien. Dit komt naar voren in een onderzoek van Royal GD waarin een analyse werd... 1Lees verder >
In de leeftijdscategorie van acht weken tot een jaar daalde de uitval binnen twee jaar met dertig procent
Gezondheid 13 aug 2020
Kalversterfte in de afgelopen jaren flink gedaaldDe kalversterfte op Nederlandse melkveebedrijven is in de periode tussen 2016-2017 en 2018-2019 stevig gedaald. De daling in de verschillende leeftijdscategorieën varieerde van drie tot bijna dertig procent. Dat valt te...Lees verder >
MSD
Abonneren op Gezondheid