Gebruikersvoorwaarden

 

Spelregels voor reageren op Veeteelt.nl

Reacties van bezoekers op artikelen op Veeteelt.nl zijn meer dan welkom. Echter, er zijn voorwaarden verbonden aan het plaatsen van reacties op deze site.

De belangrijkste is dat je je houdt aan wettelijke regels en de algemene fatsoensnormen. Reacties die niet ondertekend zijn met voor- en achternaam worden verwijderd. Ook het gebruik van fictieve namen wordt niet geaccepteerd. Om een discussie leesbaar te houden, mogen reacties maximaal 200 woorden lang zijn.

Wat is niet toegestaan?

 • Beledigen, kwetsen, bedreigen, provoceren
 • Inhoud die in strijd is met de wetgeving of met de goede zeden
 • Berichten met een commercieel doel, reclame en spam
 • Openbaar maken van persoonlijke gegevens van derden
 • Nietszeggende reacties als ‘hallo’ of ‘niet mee eens’
 • Berichten die niets met de inhoud van het nieuwsbericht te maken hebben

Tips

 • Schrijf je berichten in begrijpelijke taal
 • Plaats geen berichten met alleen hoofdletters (schreeuwerig)
 • Toon respect voor anderen
 • Blijf on-topic
 • Wees voorzichtig met je privégegevens
 • Houd in je achterhoofd dat de geplaatste informatie openbaar is en voor iedereen zichtbaar
 • Vermeld de bron bij het plaatsen van een foto

Wanneer je deelneemt aan een discussie, behoudt je als bezoeker het auteursrecht, maar verleen je de uitgever wel onbeperkt toestemming om deze bijdragen te publiceren, zowel elektronisch als in print.

Wat doen we als je je niet aan de regels houdt?

Veeteelt.nl controleert de inhoud van de ingezonden reacties achteraf. Als een gebruiker zich niet aan de spelregels houdt, heeft Veeteelt.nl het recht om bijdragen te verwijderen of aan te passen. Veeteelt.nl gaat niet in discussie over aangepaste of verwijderde reacties.

Bij herhaaldelijke overtreding van de spelregels gaat Veeteelt.nl over tot het blokkeren van je account, waardoor je wordt uitgesloten van verkeer op de website.