Fotoserie

Fotoserie: Hoge levensproducties door management en fokkerijpassie

Door management en gerichte fokkerij, lukt het de familie Van Zijtveld om een hoge levensproductie te halen
Door management en gerichte fokkerij, lukt het de familie Van Zijtveld om een hoge levensproductie te halen

Met een gemiddelde productie van ruim 92.000 kg melk bij afvoer was de levensproductie van de koeien van de familie Van Zijtveld afgelopen jaar de hoogste van Nederland. De prestatie is te danken aan management en aandacht voor koeien, maar is vooral een product van passie voor en visie op fokkerij.

Op het bedrijf in De Glind werden tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023 twintig koeien afgevoerd met een gemiddelde levensproductie van maar liefst 92.332 kg melk en 7194 kg vet en eiwit. Onder de twintig koeien waren vijf tientonners en een paar honderdtonners. 

Oude koeien fokken vraagt om goede zorgen

De hoge levensproductie is een resultaat van al ruim twintig jaar consequent vasthouden aan het fokdoel en veel consistentie in het management van de 120 koeien. Zo wordt er zes keer per dag gevoerd, liggen de koeien in diepstrooiselboxen met gedroogde paardenmest en kunnen de droge koeien jaarrond naar buiten. Goed zorgen voor de droge en verse koeien is volgens Joël van Zijtveld een van de vereisten om oude koeien te kunnen fokken.

Resultaten van jarenlang fokdoel

In het decembernummer van Veeteelt vertelt Joël van Zijtveld alles over het management op het bedrijf, met daarin veel aandacht voor zijn passie voor en visie op fokkerij. Door daar al meer dan twintig jaar aan vast te houden, zijn de koeien in staat hoge levensproducties te halen. Aanvullend aan het verhaal in Veeteelt, vind je hier alvast de fotoserie van het bedrijf, gemaakt door Rogier van der Weiden.