Fotoserie

Fotoserie: Altijd op zoek naar plussen in de markt

Naast 190 melkkoeien heeft melkveehouder Jacques van Melick ook 25 red angusossen
Naast 190 melkkoeien heeft melkveehouder Jacques van Melick ook 25 red angusossen

Vlog-melk, een melktap, softijsmachine, patrijzenbeheer, veldbonen, angus runderen en deelnemer aan Netwerk Praktijkbedrijven: melkveehouder Jacques van Melick zoekt de plussen in de markt. De Limburgse melkveehouder vindt deze neventakken nodig én leuk, maar stelt ook dat massaproductie noodzakelijk is.  

Hoewel het zomer is, heeft de zon plaatsgemaakt voor wolken en harde wind. Dat weerhoudt omwonenden er echter niet van om een softijsje te komen eten of een fles melk te tappen bij het melktap-huisje dat op het erf van melkveehouder Jacques van Melick staat. ‘Het is belangrijk om in de omgeving te passen en de korte keten is leuk’, licht de melkveehouder de reden voor deze huisverkoop toe. ‘Maar het is geen model waarmee je de broek kan ophouden. Je hebt massa nodig om een inkomen te halen’, vervolgt hij.

Er uit springen met VLOG-melk

Op steenworp afstand van het Limburgse dorp Neer en de rivier de Maas ligt de melkveehouderij van Jacques van Melick. Na acht jaar in maatschap te hebben gezeten met zijn ouders Jac en Truus nam Van Melick de boerderij in 2016 over en groeide het aantal koeien in de loop der tijd uit tot 190 stuks. De opfok van 95 stuks jongvee wordt, vanwege de fosfaatwetgeving, uitbesteed.

De hoofdtak van het bedrijf is het produceren van VLOG-melk voor Friesland Campina. 'Je moet net iets anders doen dan de rest wil je eruit springen. Maar het mag geen geld kosten’, geeft Van Melick aan. 

Ammoniak- en methaanmetingen

Dat “wat anders doen dan de rest” staat centraal in de bedrijfsvoering van Van Melick. Zo is hij deelnemer aan Netwerk Praktijkbedrijven, waarbij er dag en nacht ammoniak- en methaanmetingen worden gedaan door adviesbureau CLM en Wageningen University & Research. Om de ammoniak- en methaanemissies te verlagen, ligt er onder meer een dichte emissiearme vloer in de stal.

Daarnaast zet de veehouder zich in voor het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen van de koeien. Ook probeert hij het eiwit zoveel mogelijk van eigen land te halen. Voor het tweede jaar op rij zaait hij vijf hectare in met zomerveldbonen. Om zo min mogelijk eiwit bij te hoeven voeren, zet Van Melick in op efficiënt beweiden. De koeien krijgen zes uur per dag weidegang.

Red angus en patrijzenbeheer

Naast de melkveetak heeft de veehouder 25 angusrunderen. Elke maand slacht een lokale slager één rund. Het vlees wordt in vleespakketten verkocht in een lokale eetwinkel, tegenover een weide die Van Melick pacht.

Ook doet de Limburgse melkveehouder sinds vier jaar aan patrijzenbeheer. In totaal zaait hij anderhalve hectare akkerrand in met een patrijzenmengsel. Hierin kunnen de patrijzen broeden en zich verstoppen voor vossen. Ook bejagen jagers vossen actief zodat ze met de patrijs geen vossenvoer kweken. 

Fotoserie

In het julinummer van Veeteelt – dat eind deze week verschijnt – is een uitgebreide reportage te lezen over het bedrijf van Van Melick. Fotografen Rogier van der Weiden en Simone Smit legden de bedrijfsvoering vast in een mooie fotoserie.