Fokkerij

Zuid-Holland wint nationale Champions League Veebeoordelen

Het Zuid-Hollandse team won de finale van de Champions-League veebeoordelen (foto: Zaar)
Het Zuid-Hollandse team won de finale van de Champions-League veebeoordelen (foto: Zaar)

Zuid-Holland heeft de nationale Champions League veebeoordelen gewonnen, een wedstrijd veebeoordelen in teamverband.

Het team met David Schakel, Kees Versluis, Johannes het Lam en Johan Zwijnenburg behaalde in totaal 792 punten. De tweede plaats was voor het Drentse team met 763 punten, terwijl het Noord-Hollandse team op de derde plek uitkwam met 675 punten.

Zeven deelnemende teams

De wedstrijd vond plaats bij de familie Nijman in Stegeren. In totaal namen teams uit zeven provincies deel, die ’s morgens twee groepen vaarzen op rij zetten. ’s Middags rangschikten ze vijf tweede- en derdekalfskoeien. De hoogst geklasseerde van elk team en een tweede door het team aangewezen deelnemer lichtten hun volgorde mondeling toe voor de juryleden Addy Moree en Rutger Prins.

Opvallend was het hoge niveau van de mondeling toelichting. Van de veertien deelnemers die hun volgorde mondeling toelichten, haalden er zes een score van minimaal een negen.