Fokkerij

Smullen van cijfers: 305 dagenproducties

De 305 dagenproducties zijn alleen gepubliceerd als er minstens 75 lijsten per lactatie beschikbaar zijn
De 305 dagenproducties zijn alleen gepubliceerd als er minstens 75 lijsten per lactatie beschikbaar zijn

Voor cijferliefhebbers is het mooi materiaal om door te spitten. Van de meest gebruikte stieren bij zwartbont, roodbont, mrij en de overige rassen publiceert Veeteelt opnieuw de 305 dagenproducties van hun dochters.

Het gaat om de ruwe, niet-gecorrigeerde productiecijfers, die de basis vormen voor de fokwaardeschatting. De producties zijn alleen gepubliceerd als er minstens 75 lijsten per lactatie beschikbaar zijn.  

Kanttekening bij cijfers

Bij het vergelijken van de cijfers past enige voorzichtigheid. Het kan zijn dat er bovengemiddeld veel dochters van een bepaalde stier op bedrijven met hoogproductieve koeien lopen. Of wellicht is een stier vooral gebruikt op koeien met een hoge productieaanleg of is de stier geboren in een periode dat de melkproductie nog een stuk lager lag. Bij het berekenen van de fokwaarden houdt Coöperatie CRV rekening met zulke verschillen.

Dit artikel in het januarinummer van Veeteelt bevat meer achtergrondinformatie over de verhouding tussen de 305 dagenproducties en de fokwaarden.