Fokkerij

RVO concludeert na onderzoek: ‘Geen belangenconflict bij CRV’

Onderzoek van RVO bevestigt dat in Nederland sprake is van een gelijk speelveld tussen ki-organisaties
Onderzoek van RVO bevestigt dat in Nederland sprake is van een gelijk speelveld tussen ki-organisaties

Coöperatie CRV voldoet aan alle voorwaarden voor erkenning als stamboekorganisatie in het kader van de Europese fokkerijverordening van 2018. Ook is er geen sprake van een belangenconflict tussen de activiteiten van Coöperatie CRV en de commerciële activiteiten van CRV BV. 

Deze conclusie trekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op basis van onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Minister Adema heeft de Tweede Kamer over de belangrijkste conclusies van dit onderzoek geïnformeerd. Het volledige onderzoeksrapport wordt later openbaar gemaakt.

Naar aanleiding van Kamervragen

Het onderzoek naar de activiteiten van CRV is door de NVWA uitgevoerd in opdracht van de minister van LNV. Aanleiding voor dit onderzoek waren vragen vanuit de Tweede Kamer, waarin de minister werd gevraagd of Coöperatie CRV voldoet aan alle voorwaarden voor erkenning als stamboekvereniging in het kader van de Europese fokkerijverordening. Ook werden vragen gesteld over de datapositie van Coöperatie CRV. Mogelijk zou er sprake zijn van een belangenconflict met de activiteiten van de onderneming CRV BV. 

Gelijk speelveld gewaarborgd

RVO concludeert op basis van uitgebreid onderzoek dat Coöperatie CRV voldoet aan de voorwaarden voor erkenning volgens de Europese Fokkerijverordening. Ook stelt RVO vast dat geen sprake is van een belangenconflict bij de uitbesteding van de melkproductieregistratie (mpr) door coöperatie CRV aan CRV BV. Daarbij stellen de onderzoekers vast dat CRV beschikt over een deugdelijke informatiebeveiliging, waardoor het risico op misbruik van voorkennis minimaal is Het stelsel van procedures waarborgt volgens RVO een gelijk speelveld tussen ki-organisaties.

Blij met onafhankelijke bevestiging

‘Wij zijn blij dat RVO vaststelt dat Coöperatie CRV voldoet aan alle voorwaarden voor erkenning als stamboekorganisatie. Ook zijn we verheugd dat opnieuw onafhankelijk is vastgesteld dat binnen CRV geen sprake is van een belangenconflict tussen coöperatieve en commerciële activiteiten’, stelt Wietse Duursma, voorzitter van Coöperatie CRV. ‘Uit de rapportage van RVO zijn een aantal kleine punten ter verbetering naar voren gekomen. Deze zullen door de organisatie worden opgepakt om onze werkprocessen verder te optimaliseren in het belang van al onze leden-veehouders.’