Meer gezondheid en minder productie in nieuwe NVI


Veehouders gaven in de fokdoeldiscussie aan dat ze een betere gezondheid van hun koeien belangrijker vinden dan een hogere productie
woensdag, 29 september, 2021

Coöperatie CRV introduceert in de indexdraai van april 2022 een nieuwe formule voor de berekening van de NVI. Hierin krijgen fokwaarden voor gezondheid meer gewicht ten koste van fokwaarden voor productie.

Dit heeft het hoofdbestuur van de coöperatie besloten naar aanleiding van de vijfjaarlijkse fokdoeldiscussie die afgelopen winter met de leden is gevoerd.

Beenwerk minder belangrijk

In de fokdoeldiscussie gaven veehouders aan dat ze verbetering van de gezondheid van hun koeien belangrijker vinden dan verhoging van de productie. Deze wens zal worden verwerkt in de nieuwe formule voor berekening van de NVI, de economische totaalfokwaarde waarop dieren in Nederland en Vlaanderen worden gerangschikt. De fokwaarde voor beenwerk krijgt minder gewicht

Minder emissies en kalversterfte

Door het kenmerk ‘besparing voer voor onderhoud’ zwaarder in te wegen legt de nieuwe NVI-formule meer nadruk op verbetering van de benutting van ruw- en krachtvoer en verlaging van de emissies van stikstof en broeikasgassen. In de nieuwe NVI wordt ook de fokwaarde voor kalversterfte meegenomen. De aanpassingen gelden voor zowel de NVI voor melkveerassen als voor de NVI voor dubbeldoelrassen. In deze laatste zal de vleesindex vanaf april volgend jaar minder zwaar worden ingewogen.

Aparte lijst voor hoornloosheid

De resultaten van de fokdoeldiscussie zijn gepresenteerd aan de leden en besproken met de adviesraad fokwaarden, stiereigenaren en importeurs. Ook partijen uit de (zuivel)keten, adviseurs en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de fokdoeldiscussie. Zij brachten aspecten rondom kringlooplandbouw, stikstof- en methaanemissie en dierwelzijn in. Een van de resultaten hiervan is dat er een aparte lijst zal worden gepubliceerd met hoornloze stieren. Hoornloosheid zal niet als kenmerk worden opgenomen in de NVI.

Webinar op 21 oktober

Op 21 oktober organiseert Coöperatie CRV een webinar. Hierin zullen de aanpassingen in het fokdoel worden toegelicht door voorzitter Wietse Duursma en medewerkers van de afdeling fokwaardeschatting. Een uitnodiging voor deze webinar volgt.

 


6 reacties

Veehouders gaven in de fokdoeldiscussie aan dat ze een betere gezondheid van hun koeien belangrijker vinden dan een hogere productie
woensdag, 29 september, 2021

Coöperatie CRV introduceert in de indexdraai van april 2022 een nieuwe formule voor de berekening van de NVI. Hierin krijgen fokwaarden voor gezondheid meer gewicht ten koste van fokwaarden voor productie.

Dit heeft het hoofdbestuur van de coöperatie besloten naar aanleiding van de vijfjaarlijkse fokdoeldiscussie die afgelopen winter met de leden is gevoerd.

Beenwerk minder belangrijk

In de fokdoeldiscussie gaven veehouders aan dat ze verbetering van de gezondheid van hun koeien belangrijker vinden dan verhoging van de productie. Deze wens zal worden verwerkt in de nieuwe formule voor berekening van de NVI, de economische totaalfokwaarde waarop dieren in Nederland en Vlaanderen worden gerangschikt. De fokwaarde voor beenwerk krijgt minder gewicht

Minder emissies en kalversterfte

Door het kenmerk ‘besparing voer voor onderhoud’ zwaarder in te wegen legt de nieuwe NVI-formule meer nadruk op verbetering van de benutting van ruw- en krachtvoer en verlaging van de emissies van stikstof en broeikasgassen. In de nieuwe NVI wordt ook de fokwaarde voor kalversterfte meegenomen. De aanpassingen gelden voor zowel de NVI voor melkveerassen als voor de NVI voor dubbeldoelrassen. In deze laatste zal de vleesindex vanaf april volgend jaar minder zwaar worden ingewogen.

Aparte lijst voor hoornloosheid

De resultaten van de fokdoeldiscussie zijn gepresenteerd aan de leden en besproken met de adviesraad fokwaarden, stiereigenaren en importeurs. Ook partijen uit de (zuivel)keten, adviseurs en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de fokdoeldiscussie. Zij brachten aspecten rondom kringlooplandbouw, stikstof- en methaanemissie en dierwelzijn in. Een van de resultaten hiervan is dat er een aparte lijst zal worden gepubliceerd met hoornloze stieren. Hoornloosheid zal niet als kenmerk worden opgenomen in de NVI.

Webinar op 21 oktober

Op 21 oktober organiseert Coöperatie CRV een webinar. Hierin zullen de aanpassingen in het fokdoel worden toegelicht door voorzitter Wietse Duursma en medewerkers van de afdeling fokwaardeschatting. Een uitnodiging voor deze webinar volgt.

 

6 reacties


Reacties

Er komt een nieuwe nvi formule, de economische totaalfokwaarde, waarbij de weging niet door economische waarde maar door een enquête onder de veehouders wordt bepaald. Graag een echt economische nvi, productie blijft de economische pijler waarop de waarde van een koe drijft.

Correctie: het hoofdbestuur is volledig voorbijgegaan aan de mening van de Adviesraad, importeurs en stiereigenaren en heeft eigenhandig aanpassing van de NVI-formule goedgekeurd.

Het hoofdbestuur van Coöperatie CRV volgt met de aanpassing van de NVI de wijziging van het fokdoel zoals aangepast op grond van een enquête onder de leden-veehouders. Deze leden-veehouders hebben aangegeven meer waarde te hechten aan gezondheid en minder aan productie. De Adviesraad Fokwaarden heeft, alhoewel zij in dit proces geen formele rol heeft, de uitslag van de enquête besproken en daar conform haar opdracht een advies op gegeven. Dit is meegewogen in de bepaling van de nieuwe NVI. De stiereigenaren en importeurs zijn, op grond van de toepasselijke EU-regelgeving, geen partij in de bepaling van het nieuwe fokdoel.

Helaas heeft Paul gelijk wat betreft de invloed van de Adviesraad. Echter: de EU verbiedt inmenging van stiereigenaren bij stamboekzaken. In Nederland blijkt het voltallige bestuur van het stamboek tevens deel uit te maken van de raad van commissarissen van de grootste stiereigenaar van Nederland, CRV BV. En zijn daardoor wel degelijk partij in de bepaling van het fokdoel en NVI.

Ik deel de conclusie dat de bestuurlijke structuur in Nederland niet past bij de Europese richtlijnen. Graag zou ik van crv ook een antwoord krijgen op de vraag in hoeverre de nvi nog een economische grondslag heeft.

De discussie over de bestuurlijke structuur zou doodbloeden als de wegingsfactoren in de nvi bepaald zouden worden door de universiteiten in het werkgebied van crv op economische gronden. Het bedrijf crv zou dan zijn eigen indexen kunnen hanteren crv-efficiëntie en crv-gezondheid, gebaseerd op de enquête onder de leden. Importeurs kunnen naast de nvi de buitenlandse totaalindex gebruiken. En andere stieren eigenaren kunnen hun eigen marketing tool gebruiken, bijvoorbeeld dikke melk.

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.