Fokkerij

Met hogere fokwaarden meer kans op 100.000 kg melk

De fokwaarde voor kilo’s melk van honderdtonners ligt gemiddeld 690 kg hoger dan de fokwaarde van hun jaargenoten
De fokwaarde voor kilo’s melk van honderdtonners ligt gemiddeld 690 kg hoger dan de fokwaarde van hun jaargenoten

Honderdtonners scoren beduidend hogere fokwaarden voor kilo’s melk en levensduur dan hun leeftijdsgenoten.

Zo ligt de fokwaarde voor kilo’s melk van honderdtonners gemiddeld 690 kg melk hoger, terwijl de fokwaarde voor levensduur van honderdtonners gemiddeld 230 dagen hoger uitkomt. Dat blijkt uit een analyse van het team Animal Evaluation Unit (AEU) van Coöperatie CRV.

Ook plus voor laatrijpheid en persistentie

AEU vergeleek de fokwaarden van zwartbonte honderdtonners geboren in de periode 1990 tot 2012 met de fokwaarden van koeien die in hetzelfde jaar zijn geboren. Behalve voor de productiekenmerken scoren de honderdtonners ook beter voor uiergezondheid en voor laatrijpheid en persistentie. Gemiddeld scoren de honderdtonners in vergelijking met hun jaargenoten 1,7 punten hoger voor uiergezondheid, 1,9 punten hoger voor laatrijpheid en 1,7 punten hoger voor persistentie.

Verband met exterieur minder sterk

De relatie met fokwaarde exterieur is minder sterk. De honderdtonners scoren gemiddeld maar 0,3 punt hoger voor totaal exterieur dan alle koeien uit hetzelfde geboortejaar. Voor percentage vet en eiwit scoren de honderdtonners juist ondergemiddelde fokwaarden. Dat laat volgens AEU zien dat het de melkrijke koeien zijn die eerder de grens van 100.000 kg melk passeren.

‘Deze cijfers tonen aan dat fokwaarden een goede voorspelling zijn van de daadwerkelijke capaciteit van koeien’, concludeert onderzoeker Jikke Snelder van AEU. ‘Met andere woorden: hogere fokwaarden vergroten de kans dat een koe honderdtonner wordt.’

Alle figuren online

Het hoofdverhaal van het augustusnummer van Veeteelt, dat deze week op de mat valt, bevat meer informatie over de analyse van team AEU. Bekijk hier de figuren die de analyse van de honderdtonners opleverde.