Fokkerij

Levensproductie in Italië en Luxemburg in de lift

Italiaanse koeien produceren in hun leven gemiddeld 33,2 kg melk per dag
Italiaanse koeien produceren in hun leven gemiddeld 33,2 kg melk per dag

Zowel in Italië als in Luxemburg is de levensproductie bij afvoer gestegen.

De Luxemburgse mpr-koeien maakten afgelopen tien jaar een progressie van 22.750 naar 24.738 kg melk bij afvoer. In Italië steeg de levensproductie van ruim 26.000 kg melk in 2012 naar bijna 29.000 kg melk in 2022. Dat blijkt uit de jaarstatistieken die beide landen recent publiceerden.

In Italië werd die hogere levensproductie vooral veroorzaakt door een hogere melkproductie per dag. Deze steeg in tien jaar tijd van 28,8 naar 33,2 kg melk. De levensduur daalde juist iets naar iets minder dan 60 maanden. In Luxemburg waren koeien 64,3 maanden oud bij afvoer.

Hogere levensproducties in Nederland en Vlaanderen

De levensproductie in beide landen blijft daarmee achter bij die van de Nederlandse afgevoerde melkkoe. In het boekjaar 2021-2022 lag deze op 37.401 kg melk na 3,9 afkalvingen en een gemiddelde productie van 29,3 kg per dag. De Vlaamse koe werd afgelopen boekjaar afgevoerd na 30.166 kg melk bij een gemiddelde dagproductie van 30,5 kg melk.