Fokkerij

Helft van Britse kalveren in 2021 uit gebruikskruising

De helft van de in 2021 geboren kalveren uit Britse melkkoeien was afkomstig uit gebruikskruising
De helft van de in 2021 geboren kalveren uit Britse melkkoeien was afkomstig uit gebruikskruising

De kalverpopulatie is in Engeland de laatste tien jaar fors veranderd. Het aantal kalveren uit gebruikskruising is met 59 procent gegroeid.

Ook het aantal vaarskalveren met een melkveestier als vader nam toe (+10 procent). Het aantal stierkalveren met een melkveestier als vader is in die periode juist met 44 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Agricultural and Horticultural Development Board (AHDB).  

Helft uit gebruikskruising

Het totaal aantal uit Britse melkkoeien geboren kalveren steeg in het afgelopen decennium met 12 procent (155.000 kalveren). In 2021 werden in Engeland in totaal 1,44 miljoen kalveren geboren uit melkkoeien. De helft daarvan waren kalveren uit gebruikskruising. Iets meer dan een derde (36 procent) was een vaarskalf met een melkveestier als vader en 14 procent was een stierkalf met een melkveestier als vader.

Figuur 1 – Ontwikkeling registratie kalveren uit melkkoeien in Groot-Brittannië in de periode 2011-2021

Ontwikkeling kalverpopulatie Engeland

Inzet gesekst sperma fors gestegen

Onder meer de fors gestegen inzet van gesekst sperma draagt volgens AHDB bij aan die verschuiving in kalverregistraties. Tussen maart 2021 en maart 2022 zorgde gesekst sperma voor 70,5 procent van de totale spermaverkoop van melkveestieren. In 2012 lag dat percentage nog op 12,3 procent. Ook het gebruik van vleesveestieren op melkvee nam in diezelfde periode fors toe. Van alle verkochte rietjes van vleesveestieren ging afgelopen jaar 48 procent naar melkveehouders.

In december 2021 telde Engeland 1,86 miljoen stuks melkvee. Daarmee is de melkveestapel vier procent gegroeid ten opzichte van tien jaar geleden.