Fokkerij

Franse onderzoekers ontdekken nieuw erfelijk gebrek in holsteinras

In Frankrijk heeft ongeveer 0,3 procent van de holsteins BLIRD; de stier O Man is aangemerkt als drager
In Frankrijk heeft ongeveer 0,3 procent van de holsteins BLIRD; de stier O Man is aangemerkt als drager

Het Franse holsteinstamboek Prim’Holstein meldt de vondst van een nieuw erfelijk gebrek: BLIRD.

Dieren die van zowel hun vader als moeder het allel meekrijgen dat verantwoordelijk is voor BLIRD, hebben een afwijking in het afweersysteem van het maagdarmkanaal. Hierdoor hebben ze minder weerstand tegen parasieten en andere ziekteverwekkers.

Ongeveer 0,3 procent heeft BLIRD

In de Frankrijk heeft op dit moment naar schatting 0,3 procent van de holsteins BLIRD. Deze dieren hebben volgens de onderzoekers een groeiachterstand van gemiddeld 27 procent en een tien procent hogere kans op sterfte of versnelde afvoer. Als bron van BLIRD hebben de Fransen de stier Bell Elton geïdentificeerd. Hij heeft in de internationale holsteinfokkerij vooral invloed gekregen via zijn kleinzoon O Man.

Verspreiding in Nederland/Vlaanderen onbekend

Het is nog niet bekend in hoeverre BLIRD verspreid is in de Nederlands/Vlaamse holsteinpopulatie. Jaap Veldhuisen, hoofd van de afdeling product development genetica van CRV, verwacht echter dat de situatie hier vergelijkbaar zal zijn met die in Frankrijk, met name vanwege de invloed van O Man in de fokkerij in Nederland en Vlaanderen.

Onderzoek helpt problemen voorkomen

‘Elk dier dat dit gebrek vertoont is er een te veel’, vindt Veldhuisen. ‘Ondanks dat maar 0,3 procent van de holsteins BLIRD heeft, is het goed dat er onderzoek wordt gedaan naar dit soort erfelijke kenmerken. Daarmee kunnen we veehouders helpen om problemen te voorkomen’, geeft hij aan.

Via merkeronderzoek dragers identificeren

Het tot uitdrukking komen van BLIRD is te voorkomen door het vermijden van paringen tussen dragers van de afwijking. Paringsprogramma’s kunnen veehouders hierbij helpen. Merkeronderzoek kan helpen om dragers snel te identificeren. Daarom wordt op dit moment onderzocht of het BLIRD-allel op korte termijn kan worden toegevoegd aan de chip die de partners in Eurogenomics – waaronder Franse fokkerijorganisaties en CRV – gebruiken voor genoomonderzoek.