Fokkerij

Fokwaarden voor melksnelheid in de VS en persistentie in Duitsland

De fokwaarde voor melksnelheid bestaat in Nederland al sinds 1994
De fokwaarde voor melksnelheid bestaat in Nederland al sinds 1994

In de Verenigde Staten wordt onderzocht of er animo is voor een fokwaarde voor melksnelheid. Duitse melkveehouders kunnen vanaf april 2023 gebruik maken van een fokwaarde voor persistentie.

Daar waar dit voor beide landen nieuwe fokwaarden zijn, kunnen Nederlandse en Vlaamse veehouders al sinds 1994 stieren selecteren op de fokwaarden voor melksnelheid en sinds 2002 voor persistentie.

In 18 landen al fokwaarde voor melksnelheid

Volgens onderzoekers van de USDA Animal Genomics & Improvement Laboratory (AGIL) en de Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB) zorgt de opkomst van de melkrobot ervoor dat melksnelheid steeds belangrijker wordt in de VS. Een goede melksnelheid draagt bij aan een optimale robotbezetting. Melkveehouders wordt via een enquête gevraagd naar het belang van melksnelheid en er wordt gekeken hoe andere landen de fokwaarde berekenen en informatie verzamelen. De onderzoekers stellen in het vakblad Hoard’s Dairyman dat ze niet voorop lopen: wereldwijd zijn er 18 landen die de fokwaarde voor melksnelheid publiceren.

Niet meer elk jaar een kalf in Duitsland

Duitse melkveehouders kunnen vanaf april aan de slag met de fokwaarde voor persistentie. Onderzoekers van het Duitse rekencentrum VIT constateren een toenemende vraag naar koeien die persistenter in hun productie zijn, zo schrijft het vakblad Milchrind. Er zijn steeds meer bedrijven die niet meer streven naar elk jaar een kalf per koe, waardoor tussenkalftijden van 400 dagen en hoger steeds normaler worden.

Een hogere tussenkalftijd vraagt om dieren die de productie voor langere periode op een hoger niveau kunnen houden. De onderzoekers stellen dat er een licht positieve correlatie (+0,15) is tussen de fokwaarde persistentie en de fokwaarde voor melk (RZM). Maar dat betekent niet dat fokken op een hoge persistentie voor ieder bedrijf economisch voordelen biedt, zo schrijven de onderzoekers. Bedrijven die blijven vasthouden aan een tussenkalftijd van 365 dagen, zullen weinig voordeel hebben van selecteren op de Duitse fokwaarde voor persistentie.