Fokkerij

Fokwaarden NVI dalen ruim zestig punten door basisaanpassing

De basis voor de fokwaardeschatting wordt voortaan jaarlijks aangepast
De basis voor de fokwaardeschatting wordt voortaan jaarlijks aangepast

De Animal Evaluation Unit (AEU) van Coöperatie CRV zal bij de indexdraai van april de basis voor de fokwaardeschatting aanpassen. Hierdoor daalt de NVI van zwart- en roodbonte holsteinstieren met respectievelijk 69 en 63 punten.

De basisaanpassing zal in het vervolg jaarlijks in plaats van vijfjaarlijks worden uitgevoerd.

Geboortejaar 2018 nieuwe basis

Bij een basisaanpassing wordt de nullijn voor fokwaarden opnieuw vastgesteld. Bij de indexdraai van december 2022 werd de genetische aanleg van de koeien uit het geboortejaar 2015 nog als gemiddelde gehanteerd. Bij de indexdraai van april zullen dit de dieren geboren in het jaar 2018 zijn.

De laatste basisaanpassing werd in 2020 doorgevoerd. Sindsdien zijn de fokwaarden in de basispopulatie flink gestegen. Dit betekent dat de hoogte van de gepubliceerde fokwaarden zal dalen. De basisaanpassing heeft geen effect op de rangorde van de stieren.

NVI min 69 voor zwart en min 63 voor rood

Door de basisaanpassing daalt de NVI van zwartbonte holsteinstieren met 69 punten en voor roodbonte holsteinstieren met 63 punten. De Inet valt respectievelijk 82 en 76 euro lager uit. Ook voor functionele kenmerken zullen de fokwaarden van stieren komende indexdraai naar beneden worden bijgesteld door de basisaanpassing. Zo is de daling 157 dagen levensduur, 1,3 punten dochtervruchtbaarheid, 1,4 punten klauwgezondheid en 1,3 punten uiergezondheid bij zwartbont. En bij roodbont is dit 110 dagen levensduur, 1,6 punten vruchtbaarheid, 1,5 punten klauwgezondheid en 1,2 punten uiergezondheid.

Nog groter was in de afgelopen drie jaar de genetische vooruitgang op exterieur. Zwartbonte stieren dalen komende indexdraai door de basisaanpassing 2,5 punten voor uier, 2 punten voor beenwerk en 2,6 punten voor totaal exterieur. Voor roodbonte stieren bedraagt de daling 2,7 punten (uier), 1,1 punten (beenwerk) en 2,4 punten (totaal exterieur).

Van 75 naar 87 procent mrij

Ook de dubbeldoelbasis wordt bij de eerstkomende indexdraai aangepast naar de dieren met het geboortejaar 2018. Tegelijkertijd wijzigt ook de bloedvoering van de basispopulatie. Tot nu toe waren dat dieren met minimaal 75 procent mrij-bloed. Vanaf april worden dit dieren met minimaal 87 procent mrij-bloed. ‘De basispopulatie telde een redelijk aantal dieren met 25 procent holsteinbloed en die beïnvloeden met name de productiefokwaarden behoorlijk. Dat wordt nu gecorrigeerd’, vertelt Gerben de Jong, hoofd van de afdeling AEU van Coöperatie CRV. Door beide aanpassingen van de basis zullen stieren met een fokwaarde op dubbeldoelbasis 35 punten NVI en 1,3 punten totaal exterieur dalen. De Inet blijft nagenoeg gelijk.

Van vijfjaarlijks naar jaarlijks

Tot nu toe werd de basis voor de fokwaardeschatting iedere vijf jaar aangepast. In het vervolg zal dit jaarlijks gaan gebeuren.  ‘Door toepassing van genoomselectie is de genetische vooruitgang ongeveer verdubbeld’, vertelt De Jong. ‘Bij een vijfjaarlijks basisaanpassing zorgt deze ontwikkeling voor grote veranderingen in de hoogte van fokwaarden. Door de basisaanpassing voortaan jaarlijks uit te voeren, worden de verschillen minder groot’, legt hij uit.

Een uitgebreid achtergrondverhaal over de aanpassingen die worden doorgevoerd bij de komende indexdraai is te lezen in het maartnummer van Veeteelt. De nieuwe Veeteelt verschijnt eind deze week.