Fokkerij

Fokwaarden dalen door basisaanpassing

Door de basisaanpassing geven de fokwaarden weer een betere afspiegeling van de werkelijke genetische waarde van stieren
Door de basisaanpassing geven de fokwaarden weer een betere afspiegeling van de werkelijke genetische waarde van stieren

Door een aanpassing van de basis zijn de fokwaarden voor alle stieren met een NVI-fokwaarde deze draai gedaald met circa 20 punten NVI. Ook zijn de publicatieregels voor de exterieurfokwaarden van importstieren aangepast.

De basisaanpassing heeft geen invloed op de rangorde van de stieren.

Plussen en minnen tonen werkelijke verandering

Vanaf nu gelden de gemiddelde fokwaarden van de koeien die zijn geboren in het jaar 2019 als basis. Bij de indexdraaien in 2023 waren dat nog de fokwaarden van koeien uit het geboortejaar 2018.  Door de basisaanpassing geven de fokwaarden weer een betere afspiegeling van de werkelijke genetische waarde van een stier in vergelijking met de rest van de populatie. De plussen en minnen in de tabellen van de perspublicaties zijn berekend aan de hand van een schaduwberekening met de cijfers van de indexdraai van december 2023, uitgedrukt op de nieuwe basis. De plussen en minnen geven dus de werkelijke veranderingen in fokwaarden weer.

Publicatieregels exterieurfokwaarden aangepast

Deze indexdraai zijn ook de publicatieregels voor exterieurfokwaarden iets aangepast. De aanpassing betreft dochtergeteste stieren, die zowel een fokwaarde hebben op basis van Nederlandse en Vlaamse dochters als een fokwaarde op basis van buitenlandse dochters via Interbull. Vanaf nu wordt de fokwaarde op basis van Nederlandse en Vlaamse dochters gepubliceerd als een stier minimaal 15 gekeurde dochters heeft op minimaal 10 bedrijven, of, als dit aantal dochters niet wordt gehaald, de Nederlands-Vlaamse fokwaarde een gelijke of hogere betrouwbaarheid heeft dan de Interbull-fokwaarde. In andere situaties wordt de Interbull-fokwaarde gepubliceerd. Voorheen werd de Nederlands-Vlaamse fokwaarde al gepubliceerd bij minimaal 1 gekeurde dochter en een betrouwbaarheid van maximaal 10 procent lager dan de betrouwbaarheid van de Interbull-fokwaarde.