Fokkerij

Canada introduceert fokwaarde voor methaanefficiëntie

Het aanpassen van het rantsoen kan de uitstoot van broeikasgassen ook verminderen
Het aanpassen van het rantsoen kan de uitstoot van broeikasgassen ook verminderen

Als eerste land ter wereld lanceert Canada in april 2023 een fokwaarde voor methaanefficiëntie. Met deze fokwaarde kunnen veehouder stieren selecteren die dochters opleveren die minder methaan uitstoten.

De schatting is dat fokken op methaanefficiëntie kan resulteren in een reductie van de methaanemissie per koe met zo’n 20 tot 30 procent in 2050, zonder dat de melkproductie negatief beïnvloed wordt.

Emissies voorspellen met infraroodspectra

De nieuwe fokwaarde is het resultaat van een samenwerking door Lactanet (verantwoordelijk voor melkcontrole en fokwaardeschatting), de universiteit van Guelph en fokkerijorganisatie Semex. Voor het berekenen van de fokwaarde maakten de organisaties gebruik van infraroodspectra van miljoenen melkmonsters. Met behulp van deze infraroodspectra konden ze de methaanemissie voorspellen.

De betrouwbaarheid van de fokwaarde methaanefficiëntie is voor genoomstieren 70 procent.

Nederlandse fokwaarde in ontwikkeling

In Nederland wordt ook gewerkt aan een fokwaarde voor methaan. Deze is naar verwachting in 2025 beschikbaar. Veeteelt publiceerde in november 2021 een uitgebreid artikel over het verminderen van de methaanproductie via fokkerij. Onderzoekers van Wageningen UR toonden aan de er aanzienlijke verschillen zijn tussen koeien in methaanuitstoot per kilo melk. Deze verschillen bleken voor zeker 30 procent erfelijk bepaald. Lees het artikel hier.

Achtergrondverhaal in januari

De aandacht voor broeikasgasuitstoot lijkt elk jaar hoger op de agenda te komen. Zo beloont FrieslandCampina vanaf dit jaar de inspanningen om uitstoot te reduceren in melkgeld. Het januarinummer van Veeteelt, dat eind volgende week op de mat valt, bevat daarom een achtergrondartikel over het terugdringen van de emissie van broeikasgrassen. Dat kan onder meer door het aanpassen van het rantsoen en het aanhouden van minder jongvee.