Fokkerij

‘Boeren betalen te veel voor voer en te weinig voor genetica’

Door genomic selection is de genetische vooruitgang enorm gestegen
Door genomic selection is de genetische vooruitgang enorm gestegen

‘Er wordt te eenvoudig gedacht over de invloed van genetica op de winstgevendheid van een melkveebedrijf. Boeren betalen te veel voor voer en te weinig voor genetica.’ 

De uitspraak van John Cole, onderzoeker bij de Amerikaanse organisatie Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB), was koren op de molen van de bezoekers van het symposium Breed4Food. 

Tijdens het symposium op het hoofdkantoor van CRV in Arnhem sprak Cole over de grote stappen die fokkerijorganisaties afgelopen tien, vijftien jaar maakten. ‘Door genomic selection is de genetische vooruitgang enorm gestegen en onderschat niet de invloed van gesekst sperma. Voor de vleesvee-industrie is gesekst sperma heel winstgevend, maar ook melkveehouders kunnen zo bij het inseminatiemoment al selecteren van welke koeien ze een vaarskalf willen.’

Omarmen van biotechnologie

Het CDCB verzorgt de Amerikaanse fokwaardeschatting. Cole schetste dat de gemiddelde melkproductie per koe in de VS meer dan vertienvoudigde in ruim 100 jaar. Volgens hem speelde fokkerij daar naast management en voeding een grote rol in. Maar de Amerikaan hield de aanwezigen wel een spiegel voor. Zijn Noord-Amerikaanse en West-Europese fokkerijorganisaties in de toekomst nog wel relevant? 

‘In de westerse wereld spelen steeds meer vraagstukken over dierwelzijn en klimaat. Technieken als klonen en gene-editing liggen onder een vergrootglas. De veestapel en de melkproductie krimpen in deze regio’s. Daarentegen groeit het aantal koeien in Centraal-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië. Waarom zouden consumenten in deze regio’s zich zorgen maken over toepassingen van biotechnologie als hun kinderen nog steeds met honger naar bed gaan?’ 

Met andere woorden, Cole voorspelde dat de technische ontwikkelingen in de fokkerij op andere continenten niet stil zouden staan, als de huidige veeverbeteringsorganisaties ze niet oppakken. 

Kweekvlees blijft duur

Cole nuanceerde ook de gevolgen van kunstmatig gekweekt vlees voor ki-organisaties en melkveehouders. ‘Bedrijven die zich richten op het ontwikkelen van technologie voor kweekvlees verliezen elke dag erg veel geld. De productie van kweekvlees kost veel energie en de grote productiecapaciteit die nodig is, maakt kweekvlees duur’, aldus Cole. ‘De koe is niet perfect, maar ze is wel in staat om efficiënt planten die niet geschikt zijn voor de mens, om te zetten in gezonde en betaalbare dierlijke eiwitten.’