Fokkerij

Aantal Britse holstein-stierkalveren in tien jaar tijd viermaal zo klein

Het aantal vrouwelijke holsteinkalveren nam na een piek van bijna 300.000 stuks in 2015 af tot 258.000 stuks in 2023
Het aantal vrouwelijke holsteinkalveren nam na een piek van bijna 300.000 stuks in 2015 af tot 258.000 stuks in 2023

In tien jaar tijd is het aantal geregistreerde mannelijke holsteinkalveren in Groot-Brittannië bijna vier keer zo klein geworden. 

In 2014 registreerde het Britse BCMS 225.500 holstein-stierkalveren uit melkkoeien. In 2023 was dat teruggelopen tot 59.000 stuks, vooral door de inzet van gesekst sperma. Dat meldt de Agricultural and Horticultural Development Board (AHDB). 

Afname vaarskalveren gaat minder hard

Ook het aantal vrouwelijke holsteinkalveren is afgenomen, maar veel minder sterk. Na een piek van 297.000 vaarskalveren in 2015 nam het aantal af tot 258.000 stuks in 2023. AHDB schrijft die daling toe aan de afname van de veestapel, enerzijds door bedrijven die stoppen met hun bedrijf en anderzijds door een verhoging van de productiviteit. 

Meer dan de helft uit gebruikskruising

Het aandeel kalveren uit gebruikskruising is de afgelopen tien jaar juist fors gegroeid. In 2023 had meer dan de helft (56 procent) van de kalveren afkomstig uit melkkoeien een vleesveestier als vader. In 2014 lag dat aandeel nog op iets meer dan een op de drie (36 procent). 

Angus populairder dan witblauw

Het angusras is in 2022 het witblauwras gepasseerd als populairste vleesras om te kruisen met melkvee. In 2023 lag het aantal anguskalveren uit melkkoeien rond de 275.000 stuks, terwijl het aantal witlblauwkalveren uit melkkoeien iets onder de 250.000 bleef steken. Hereford is op het twee na populairste vleesras met zo’n 80.000 nakomelingen uit melkkoeien. 

Britse melkveehouders kiezen ook vaker voor wagyu-stieren. Afgelopen jaar verdubbelde het aantal wagyukalveren uit melkkoeien tot zo’n 30.000 stuks. 

Minder animo voor limousin

De animo voor het kruisen met limousin- en simmental-stieren neemt juist af. Zo nam het aantal registraties van limousinkalveren afgelopen jaar af van 84.000 tot 65.000 stuks. Met een daling van 34.000 naar 18.000 stuks halveerde het aantal geregistreerde simmentalkalveren bijna.