Fokkerij

50 kaarsjes voor Waalse fokkerijorganisatie

Awe 50 jaar
Samen met Waals landbouwminister Borsus gaf Awe op Libramont de aftrap van de viering van zowel een 50- als 20 jarig jubileum

De Waalse fokkerij-organisatie Awé viert in 2023 een dubbele verjaardag. Deze werd  tijdens de landbouwbeurs in Libramont uitgebreid gevierd.
 

In 2023 viert Awé, de Waalse fokkerijorganisatie zowel een 50-jarig als een 20-jarig  jubileum. Dat werd onder meer gevierd tijdens de landbouwbeurs van Libramont. Naast speechen van Inovéo-voorzitter Ledoux en Elevéo-voorzitter Boutry was het vooral Waals viceminister-president en landbouwminister Willy Borsus die alle spots op zich had.

Trots zijn op onze veehouderij

De landbouwminister feliciteerde de organisatie en haar leden voor hun jubileum en wees hen meteen ook stellig en bevlogen op enkele belangrijke aandachtspunten.
Vooreerst moeten we als sector maar ook als maatschappij trots zijn op het dagelijks werk van onze landbouwers. Borsus betoogde die trots met het feit dat België wereldwijd de derde grootste exporteur is van genetica. En dat ondanks de omvang.
In zijn speech riep hij iedereen, politiek, wetenschap en maatschappij op om niet op de kap te zitten van de veehouderij. De sector levert immers topproducten – hij noemde witblauw zelfs het ‘race reine’ – en kan ook deel zijn van de oplossing voor klimaat- en milieuproblemen.

Ontstaan uit fusie van provinciale verenigingen

50 jaar geleden kenden de verschillende provinciale verenigingen waaruit later Awé ontstond hun oorsprong, de zogenaamde Associations Provinciales des Eleveurs et Détenteurs de Bétail Bovin. Ook een aantal stamboeken werden toen opgericht in Wallonie, waaronder het Belgisch witblauw, zwartbont, roodbont en Limousin.
De Awé-groep ontstond dan 20 jaar geleden bij de fusie van al deze verenigingen. De Awé-groep was toen reeds omwille van wettelijke redenen opgesplitst in twee afzonderlijke entiteiten: een vereniging zonder winstoogmerk, AWE vzw - nu bekend als Elevéo - die steun ontvangt van het Waals Gewest, en een coöperatieve vereniging met een sociaal oogmerk, AWE scrlfs, nu bekend als Inovéo.
Ook BBG, waarmee Awé in partnerschap met CRV zit, werd toen opgericht.