Fotoserie

Exotische waterbuffel raakt ingeburgerd

Waterbuffel
De laatste tien jaar verwelkomde Nederland zo’n vijftien nieuwe bedrijven met waterbuffels

De laatste tien jaar verwelkomde Nederland zo’n vijftien nieuwe bedrijven met waterbuffels. Vooral de wetgeving ligt aan de basis van deze trend.

‘Voor buffels was destijds geen melkquotum nodig. Nu dat weg is, valt het ras ook buiten de fosfaatwetgeving en dat maakt het populair’, zegt Klaas Wiersema, rundveeadviseur bij mengvoercoöperatie Voergroep Zuid. 

Waarom de buffel dergelijke rechten niet nodig heeft? ‘De buffel is een heel ander soort rund dan de holsteinkoe’, legt Wiersema uit. ‘Daarnaast is de Nederlandse buffelwereld klein, waardoor er nauwelijks onderzoek voor wetgeving is’, stelt hij. Zo zijn onder meer de excretieforfaits onbekend. 

Holsteinkoeien verkopen in ruil voor buffelveestapel

Door deze fosfaatvrijstelling zag George Brands, rundveeadviseur bij Geurts Mengvoeders, de groei van de buffelbedrijven toenemen rond 2018, het jaar dat de fosfaatwet in werking trad. ‘Door die plotse wetgeving werden stallen soms slechts voor de helft benut’, weet hij. ‘Om de stal vol te hebben verkocht een handvol boeren de fosfaatrechten van hun holsteinkoeien en kocht daar een veestapel waterbuffels voor terug.’ 

De familie Verschure van de Buffelgaard in Wijk en Aalburg was zo'n bedrijf. De omschakeling naar waterbuffels vergde wel een aanpassing van de bedrijfsvoering. Zo was ki niet meer aan de orde, omdat een buffel nauwelijks tocht toont. 

In het novembernummer van Veeteelt staat een achtergrondverhaal over waterbuffels, inclusief een kader over de familie Verschure. Simone Smit maakte op het bedrijf een fotoreportage voor Veeteelt.