Economie

Reductie Nederlandse veestapel opent melkoorlog bij zuivelverwerkers

melkgeld
Het potentieel gevolg zou kunnen zijn dat zowel de Belgische als Duitse melkverwerkers elk 2 miljoen ton melk uit eigen land voor ophaling kunnen verliezen

De toekomstige reductie van de Nederlandse veestapel door de stikstofwetgeving baart de Europese zuivelverwerkers zorgen.

Dat bleek tijdens de jaarvergadering van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) waar gesproken werd over een potentiële melkoorlog.

‘Nederland wil tegen 2030 30 procent stikstofemissie reduceren door middel van opkoopregelingen en een investeringsstop voor boerderijen die dicht bij Natura 2000-gebieden liggen’, zei Christophe Lafougère, CEO bij Gira, internationaal advies- en marktonderzoekbedrijf voor de voedselketen. ‘De verwachting is dat er tegen 2030 zo’n 4 miljoen ton minder Nederlandse melk zal zijn.’

Dat betekent ook 30 procent minder zuivelophalingen voor de Nederlandse zuivelverwerkers. ‘We gaan ervan uit dat deze zuivelverwerkers hun verlies zullen compenseren met melk uit het buitenland, met name België en West-Duitsland. Het potentieel gevolg zou kunnen zijn dat zowel de Belgische als Duitse melkverwerkers elk 2 miljoen ton melk uit eigen land voor ophaling kunnen verliezen.’

Begin van een prijzenoorlog

Lafougère spreekt over het begin van een prijzenoorlog tussen zuivelverwerkers. ‘De enige manier om meer melk aan te trekken is door de melkprijs voor boeren te verhogen. Gevolg is dat de melkverwerkers gedwongen worden om zoveel mogelijk waarde uit hun zuivelproductie te halen door toegevoegde waarde te creëren.' Zo blijft hun bedrijf rendabel. ‘Maar er zullen uiteraard ook veel bedrijven moeten sluiten’, aldus Lafougère.